ÚVOD   |   2% Z DANE

2% z dane - informácie a postupy

Jednou z významných možností financovania mimovládnej neziskovej organizácie je možnosť zbierať 2% zo zaplatenej dane. Kto môže zbierať 2% z dane, za akých podmienok, aký je postup registrácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane, ako darovať svoje 2% z dane a komu ich venovať? Odpovede na všetky podstatné otázky nájdete nižšie.

2% z dane - informácie a postupy

Jednou z významných možností financovania mimovládnej neziskovej organizácie je možnosť zbierať 2% zo zaplatenej dane. Kto môže zbierať 2% z dane, za akých podmienok, aký je postup registrácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane, ako darovať svoje 2% z dane a komu ich venovať? Odpovede na všetky podstatné otázky nájdete nižšie.

Každý rok majú fyzické a právnické osoby možnosť darovať 2% zo svojich daní a pomôcť tým neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Suma darovaných financií každoročne rastie. V roku 2023 občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie takto získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb takmer 100 miliónov eur. Daňovníci poukázali zo svojich daní približne o 18 miliónov eur viac ako v roku 2022. Podporiť činnosť mimovládnych neziskových organizácií sa v roku 2023 rozhodlo viac ako 970 000 daňovníkov (občanov alebo firiem). Nižšie sa dozviete všetky podstatné informácie týkajúce sa registrácie mimovládnej neziskovej organizácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane.

Každý rok majú fyzické a právnické osoby možnosť darovať 2% zo svojich daní a pomôcť tým neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Suma darovaných financií každoročne rastie. V roku 2023 občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie takto získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb takmer 100 miliónov eur. Daňovníci poukázali zo svojich daní približne o 18 miliónov eur viac ako v roku 2022. Podporiť činnosť mimovládnych neziskových organizácií sa v roku 2023 rozhodlo viac ako 970 000 daňovníkov (občanov alebo firiem). Nižšie sa dozviete všetky podstatné informácie týkajúce sa registrácie mimovládnej neziskovej organizácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane.

Ktoré neziskové organizácie môžu prijímať 2% z dane?

Občianske združenie

Nadácia

Neinvestičný fond

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Účelové zariadenie cirkví a náboženských spoločnosti

Organizácia s medzinárodným prvkom

Slovenský Červený kríž

Subjekty výskumu a vývoja

Ktoré organizácie môžu prijímať 2% z dane

Občianske združenie

Nadácia

Neinvestičný fond

Nezisková organizácia 

Účelové zariadenie cirkví 

Organizácia s medzinárodným prvkom

Slovenský Červený kríž

Subjekty výskumu a vývoja

Hlavná podmienka registrácie organizácie na 2% z dane

Registrácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane začínajú najbližšie od 1. septembra do 15. decembra 2024 a zaregistrovať sa môžu organizácie ktoré vznikli v roku 2023 alebo staršie (2022, 2021, 2020, atď.). To znamená, že ak vaša organizácia vznikla v roku 2024, zaregistrovať za prijímateľa 2% z dane sa budete môcť najskôr až v roku 2025 a teda prijímať 2% z dane až v roku 2026 (za zdaňovacie obdobie roku 2025). Ak ešte nemáte založenú organizáciu a chceli by ste čím skôr prijímať 2% z dane, máme k dispozícii na predaj naše občianske združenia. S nimi môžete prijímať 2% z dane o rok skôr ako na novozaloženú organizáciu. Pre viac info kliknite TU.

Rok vzniku organizácie min.

2023

Hlavná podmienka registrácie organizácie na 2% z dane

Registrácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane začínajú najbližšie od 1. septembra do 15. decembra 2024 a zaregistrovať sa môžu organizácie ktoré vznikli v roku 2023 alebo staršie (2022, 2021, 2020, atď.). To znamená, že ak vaša organizácia vznikla v roku 2024, zaregistrovať za prijímateľa 2% z dane sa budete môcť najskôr až v roku 2025 a teda prijímať 2% z dane až v roku 2026 (za zdaňovacie obdobie roku 2025). Ak ešte nemáte založenú organizáciu a chceli by ste čím skôr prijímať 2% z dane, máme k dispozícii na predaj naše občianske združenia. S nimi môžete prijímať 2% z dane o rok skôr ako na novozaloženú organizáciu. Pre viac info KLIKNITE TU.

Dôležite informácie o registrácii organizácie na 2% z dane

Registrácia u notára

Registrácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane sa vykonávajú u notára

Termín registrácie

Registrácie prebiehajú každoročne medzi 1. septembrom a 15. decembrom

Bez nedoplatkov

Organizácia nesmie mať nedoplatky na sociálnom, zdravotnom poistení a daniach

Bankový účet

Nezisková organizácia musí mať v čase registrácie do zoznamu zriadený bankový účet

Dôležite informácie o registrácii organizácie na 2% z dane

Registrácia u notára

Registrácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane sa vykonávajú u notára

Termín registrácie

Registrácie prebiehajú každoročne medzi 1. septembrom a 15. decembrom

Bez nedoplatkov

Organizácia nesmie mať nedoplatky na sociálnom, zdravotnom poistení a daniach

Bankový účet

Nezisková organizácia musí mať v čase registrácie do zoznamu zriadený bankový účet

Aký je postup registrácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane?

Navštívte notára 

Vyhľadajte notára vo vašom okolí. Na vykonanie registrácie organizácie na 2% z dane je oprávnený ktorýkoľvek notár v SR.


Predloženie dokumentov 

Na účely registrácie si od vás notár vyžiada aktuálnu zriaďovaciu listinu (stanovy, štatút a pod.) a listinu osvedčujúcu kto je štatutárom združenia (zápisnica).


Kontrola náležitostí

Notár skontroluje či vaša mimovládna nezisková organizácia spĺňa všetky podmienky na registráciu do zoznamu prijímateľov 2% zo zaplatenej dane.


Notárska zápisnica 

Notár vyhotoví notársku zápisnicu o registrácii vašej mimovládnej neziskovej organizácie do zoznamu prijímateľov 2% zo zaplatenej dane.


Podpis listín 

Vyhotovenú notársku zápisnicu podpíšete. O registrácii do zoznamu prijímateľov 2% z dane vyhotoví notár protokol.


Hotovo 

Vaša mimovládna nezisková organizácia je úspešne zaregistrovaná do zoznamu prijímateľov 2% z dane. 


Aký je postup registrácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane?

Navštívte notára 

Vyhľadajte notára vo vašom okolí. Na vykonanie registrácie organizácie na 2% z dane je oprávnený ktorýkoľvek notár v SR.

Predloženie dokumentov 

Na účely registrácie si od vás notár vyžiada aktuálnu zriaďovaciu listinu (stanovy, štatút a pod.) a listinu osvedčujúcu kto je štatutárom združenia (zápisnica)

Kontrola náležitostí

Notár skontroluje či vaša mimovládna nezisková organizácia spĺňa všetky podmienky na registráciu do zoznamu prijímateľov 2% zo zaplatenej dane.

Notárska zápisnica 

Notár vyhotoví notársku zápisnicu o registrácii vašej mimovládnej neziskovej organizácie do zoznamu prijímateľov 2% zo zaplatenej dane.

Podpis listín 

Vyhotovenú notársku zápisnicu podpíšete. O registrácii do zoznamu prijímateľov 2% z dane vyhotoví notár protokol.

Hotovo

Vaša mimovládna nezisková organizácia je úspešne zaregistrovaná do zoznamu prijímateľov 2% z dane. 

Ako vám vieme pomôcť my?

Zverejnenie použitia 2% z dane

Vyzbierali ste na 2% viac ako 3320€? Ste povinný zverejniť ich použite.

Cena 150€

Registrácia do zoznamu prijímateľov 2% z dane

Celý proces registrácie do zoznamu 2% z dane zabezpečíme za vás.

Cena 190€

Predaj občianskeho združenia

Zbierajte 2% z dane čím skôr, kúpte si občianske združenie od nás.

Cena 690€

Ako vám vieme pomôcť my?

Registrácia na 2% z dane

Celý proces registrácie do zoznamu 2% z dane zabezpečíme za vás.

Cena 190€

Zverejnenie použitia 2% z dane

Vyzbierali ste na 2% viac ako 3320€? Zverejníme to za vás.

Cena 150€

Predaj občianskeho združenia

Zbierajte 2% z dane čím skôr, kúpte si občianske združenie od nás.

Cena 690€

Najčastejšie kladené otázky

2% z dane - čo je to?                                                                                        ▾

Dane poznáme každý. Sú to peniaze, ktoré musíme odviesť štátu, avšak štát nám dal možnosť časť týchto daní ktorú máme zaplatiť, venovať mimovládnej neziskovej organizácií. Ak neurčíme komu ich venujeme, automatický sa odvedú do štátneho rozpočtu.

Kto môže darovať 2% z dane?                                                                        ▾

Svoje 2% zo zaplatenej dane môže darovať fyzická osoba alebo právnická osoba, tzn. firmy, zamestnanci, živnostníci a pod.

Organizácia vznikla v roku 2024, kedy môže prijímať 2% z dane?           ▾

Registrovať sa do zoznamu prijímateľov 2% z dane môže najskôr v roku 2025 a prvé 2% z dane jej prídu na účet najskôr v roku 2026.

Aké sú poplatky za registráciu organizácie na 2% z dane?                        ▾

Notársky poplatok za registráciu organizácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane je vo výške približne 60€ až 70€.

Ako darovať 2 % z daní - fyzická osoba ?                                                       ▾

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenému prijímateľovi. Fyzická osoba môže poukázať aj 3 % podiel zaplatenej dane, ak v roku 2023 vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinná doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou vyhlásenia. Fyzická osoba môže darovať 2 % (3 %) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá. 

Ako darovať 2 % z daní - právnická osoba ?                                                 ▾

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 - je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1 % zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel, môže prostredníctvom daňového priznania poukázať 2 % dane. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2 %) aj viacerým prijímateľom, každému však najmenej 8 eur.

Aké sú povinnosti prijímateľa 2% z dane?                                                  ▾

1. Použiť vyzbierané financie z 2% do konca nasledujúceho roka od kedy ich prijali na účel, ktorý majú ako predmet činnosti a súčasne je uvedený v Zákone o dani z príjmov. Viac sa tejto povinnosti venujeme v TOMTO ČLÁNKU.

2. Ak organizácia prijala na 2% z dane v jednom roku sumu vyššiu ako 3320€, je povinná zverejniť v Obchodnom vestníku presnú špecifikáciu použitia 2% z dane. Viac sa tejto povinnosti venujeme v TOMTO ČLÁNKU.

3. V prípade, ak organizácia prijala na 2% z dane v jednom roku sumu vyššiu ako 33000€, má povinnosť do 30 dní otvoriť osobitný účet v banke a presunúť na tento účet financie z 2%. Tento účet bude aj v budúcnosti používať na prijímanie 2% z daní

4. V prípade, ak organizácia prijala na 2% z dane v jednom roku sumu vyššiu ako 35000€, má povinnosť dať si overiť účtovnú závierku audítorom a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité. Táto účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.

Na aký účel môžem použiť vyzbierané 2%. z dane?                                  ▾

Vyzbierané 2% z dane je organizácia oprávnená použiť na účel, ktorý má ako predmet činnosti uvedený v stanovách, prípadne v štatúte a súčasne je to jeden z verejnoprospešných účelov ktoré vymenúva zákon o dani z príjmu. Viac sa tejto téme venujeme v TOMTO ČLÁNKU.

Musí sa organizácia registrovať na 2% z dane každý rok?                       ▾

Áno, pokiaľ chcete prijímať 2% z dane, registráciu do zoznamu prijímateľ 2% z dane musíte spraviť každý rok. 

Kedy prebiehajú registrácie prijímateľov 2% z dane?                               ▾

Registrácia prebieha každý rok iba medzi 1. septembrom a 15. decembrom. Po 15. decembri sa už v Zozname prijímateľov nebudú môcť vykonávať ŽIADNE zmeny, opravy, doplnenia. Poriadne si preto skontrolujte, či sú všetky vaše údaje správne a bezchybne zapísané. Ak budete mať v registri prijímateľov 2% z dane napríklad chybne uvedené IČO alebo číslo bankového účtu, tak vám finančná správa nepošle žiadne 2% z dane.

Ako darovať 2 % z daní - zamestnanec?                                                     ▾

Fyzické osoby, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, a vystavil "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti" na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 %. - predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane ktoré je na samostatnom tlačive spolu s týmto potvrdením. Vyhlásenie je možné podať iba na štruktúrovanom tlačive určenom finančnou správou, ktoré nájdu daňovníci na portáli finančnej správy v Katalógu formulárov. 

Posledný termín pre zamestnancov na podanie "Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane", spolu s Potvrdením o zaplatení dane, je 30. apríl 2024. 

Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je:
1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je za rok 2023 označené V2Pv18_P (zamestnávateľ je povinný vydať potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15.4.2024)
2. Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak daňovník poukazuje podiel do výšky 3 % zaplatenej dane

Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane z podaného vyhlásenia za rok 2023 na účet prijímateľa do 31. júla 2024.

Najčastejšie kladené otázky

2% z dane - čo je to?                                   ▾

Dane poznáme každý. Sú to peniaze, ktoré musíme odviesť štátu, avšak štát nám dal možnosť časť týchto daní ktorú máme zaplatiť, venovať inej mimovládnej neziskovej organizácií. Ak neurčíme komu ich venujeme, automatický sa odvedú do štátneho rozpočtu.

Kto môže darovať 2% z dane?                  ▾

Svoje 2% zo zaplatenej dane môže darovať fyzická osoba alebo právnická osoba, tzn. firmy, zamestnanci, živnostníci a pod.

Organizácia vznikla v roku 2024, kedy môže prijímať 2% z dane?     ▾

Registrovať sa do zoznamu prijímateľov 2% z dane môže najskôr v roku 2025 a prvé 2% z dane jej prídu na účet najskôr v roku 2026.

Aké sú poplatky za registráciu organizácie na 2% z dane?     ▾

Notársky poplatok za registráciu organizácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane je vo výške 60€ až 70€.

Aké sú povinnosti prijímateľolv 2% z dane?     ▾

1. Použiť vyzbierané financie z 2% do konca nasledujúceho roka od kedy ich prijali na účel, ktorý majú ako predmet činnosti a súčasne je uvedený v Zákone o dani z príjmov. Viac sa tejto povinnosti venujeme v TOMTO ČLÁNKU.

2. Ak organizácia prijala na 2% z dane v jednom roku sumu vyššiu ako 3320€, je povinná zverejniť v Obchodnom vestníku presnú špecifikáciu použitia 2% z dane. Viac sa tejto povinnosti venujeme v TOMTO ČLÁNKU.

3. V prípade, ak organizácia prijala na 2% z dane v jednom roku sumu vyššiu ako 33000€, má povinnosť do 30 dní otvoriť osobitný účet v banke a presunúť na tento účet financie z 2%. Tento účet bude aj v budúcnosti používať na prijímanie 2% z daní

4. V prípade, ak organizácia prijala na 2% z dane v jednom roku sumu vyššiu ako 35000€, má povinnosť dať si overiť účtovnú závierku audítorom a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité. Táto účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.

Na aký účel môžem použiť vyzbierané 2%. z dane?     ▾

Vyzbierané 2% z dane je organizácia oprávnená použiť na účel, ktorý má ako predmet činnosti uvedený v stanovách, prípadne v štatúte a súčasne je to jeden z verejnoprospešných účelov ktoré vymenúva zákon o dani z príjmu. Viac sa tejto téme venujeme v TOMTO ČLÁNKU.

Musí sa organizácia registrovať na 2% z dane každý rok?     ▾

Áno, pokiaľ chcete prijímať 2% z dane, registráciu do zoznamu prijímateľ 2% z dane musíte spraviť každý rok. 

Kedy prebiehajú registrácie prijímateľov 2% z dane?     ▾

Registrácia prebieha každý rok iba medzi 1. septembrom a 15. decembrom. Po 15. decembrom sa už v Zozname prijímateľov nebudú môcť vykonávať ŽIADNE zmeny, opravy, doplnenia. Poriadne si preto skontrolujte, či sú všetky vaše údaje správne a bezchybne zapísané. Ak budete mať v registri prijímateľov 2% z dane chybne uvedené IČO alebo číslo bankového účtu, tak vám finančná správa nepošle žiadne 2% z dane.

Prispejte aj vy k pozitívnej zmene

Darujte 2% pre lepšiu budúcnosť

Pomoc mimovládnym neziskovým organizáciam je kľúčová pre rozvoj a podporu spoločnosti. Vaše rozhodnutie venovať 2% z daní môže mať obrovský vplyv na množstvo projektov po celom Slovensku. Tieto prostriedky umožňujú realizovať aktivity, ktoré prispievajú k podpore zdravotne znevýhodnených osôb, k lepšiemu životnému prostrediu, podpore vzdelávania, ochrane zdravia a mnohým ďalším dôležitým oblastiam. Staňte sa súčasťou pozitívnej zmeny a pomôžte nám budovať silnejšiu a šťastnejšiu spoločnosť. Vaša podpora je nenahraditeľná a spoločne môžeme dosiahnuť veľké veci.

Darujte 2 percentá z dani pre lepšiu budúcnosť | anosk.sk

Prispejte aj vy k pozitívnej zmene

Darujte 2% pre lepšiu budúcnosť

ochrana zivotneho prostredia | darujte 2 percenta OZ | anosk.sk

Pomoc mimovládnym neziskovým organizáciam je kľúčová pre rozvoj a podporu spoločnosti. Vaše rozhodnutie venovať 2% z daní môže mať obrovský vplyv na množstvo projektov po celom Slovensku. Tieto prostriedky umožňujú realizovať aktivity, ktoré prispievajú k podpore zdravotne znevýhodnených osôb, k lepšiemu životnému prostrediu, podpore vzdelávania, ochrane zdravia a mnohým ďalším dôležitým oblastiam. Staňte sa súčasťou pozitívnej zmeny a pomôžte nám budovať silnejšiu a šťastnejšiu spoločnosť. Vaša podpora je nenahraditeľná a spoločne môžeme dosiahnuť veľké veci.

Zdravie je to najdôležitejšie, čo máme

Darovať 2% z daní je jednoduché a jeho dopad môže byť obrovský

špendlík
OZ pre Tamarku

OZ PRE TAMARKU

Tamarka sa narodila predčasne a so závažnou diagnózou - trombóza venóznych splavov. Podporte toto združenie a pomôžete jej tak zabezpečiť všetky rehabilitačné pomôcky a rehabilitácie, ktoré sú finančne náročné.

Obcianske zdruzenie Napreduj logo | Pomahame | anosk.sk

OZ NAPREDUJ

Občianske združenie - rehabilitačné centrum NAPREDUJ poskytuje rehabilitačnú starostlivosť detským aj dospelým pacientom s neurologickým postihnutím, deťom v rekonvalescencii a predčasne narodeným deťom.

obcianske zdruzenie Marecek | pomahame | anosk.sk

OZ MAREČEK

Pomôžte Marekovi zabezpečiť potrebnú neurorehabilitačnú liečbu v špecializovaných zariadeniach, na ktoré zdravotné poisťovne neprispievajú ani z časti a skvalitniť tak jeho ďaľší rozvoj a napredovanie.

Zdravie je to najdôležitejšie, čo máme

Darovať 2% z daní je jednoduché a jeho dopad môže byť obrovský

špendlík
OZ pre Tamarku

OZ PRE TAMARKU

Tamarka sa narodila predčasne a so závažnou diagnózou - trombóza venóznych splavov. Podporte toto združenie a pomôžete jej tak zabezpečiť všetky rehabilitačné pomôcky a rehabilitácie, ktoré sú finančne náročné.

Obcianske zdruzenie Napreduj logo | Pomahame | anosk.sk

OZ NAPREDUJ

Občianske združenie - rehabilitačné centrum NAPREDUJ poskytuje rehabilitačnú starostlivosť detským aj dospelým pacientom s neurologickým postihnutím, deťom v rekonvalescencii a predčasne narodeným deťom.

obcianske zdruzenie Marecek | pomahame | anosk.sk

OZ MAREČEK

Pomôžte Marekovi zabezpečiť potrebnú neurorehabilitačnú liečbu v špecializovaných zariadeniach, na ktoré zdravotné poisťovne neprispievajú ani z časti a skvalitniť tak jeho ďaľší rozvoj a napredovanie.

Sme tu pre každého

Chcete, aby sme uverejnili aj váš príbeh?

Stačí vyplniť nasledujúci formulár a my vám e-mailom pošleme informácie, čo od vás budeme potrebovať na uverejnenie vášho príbehu.

Sme tu pre každého

Chcete, aby sme uverejnili aj váš príbeh?

Stačí vyplniť nasledujúci formulár a my vám e-mailom pošleme informácie, čo od vás budeme potrebovať na uverejnenie vášho príbehu.