ÚVOD   |   2% Z DANE

2% z dane - základné informácie a postup

Jednou z významných možností financovania neziskovej organizácie je možnosť zbierať 2% zo zaplatenej dane fyzických alebo právnických osôb. Prijímať 2% z dane sú oprávnené takmer všetky neziskové organizácie.

2% z dane - základné informácie a postup

Jednou z významných možností financovania neziskovej organizácie je možnosť zbierať 2% zo zaplatenej dane fyzických alebo právnických osôb. Prijímať 2% z dane sú oprávnené takmer všetky neziskové organizácie.

Každý rok majú fyzické a právnické osoby možnosť darovať 2% zo svojich daní a pomôcť tým neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Suma darovaných financií každoročne rastie. V roku 2022 občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie takto získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb takmer 83 miliónov eur. Daňovníci poukázali zo svojich daní približne o 5 miliónov eur viac ako v roku 2021. Podporiť činnosť týchto neziskových organizácií sa v roku 2022 rozhodlo viac ako 850 000 daňovníkov (občanov alebo firiem). Nižšie sa dozviete všetky podstatné informácie týkajúce sa registrácie neziskovej organizácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane.

Každý rok majú fyzické a právnické osoby možnosť darovať 2% zo svojich daní a pomôcť tým neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Suma darovaných financií každoročne rastie. V roku 2022 občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie takto získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb takmer 83 miliónov eur. Daňovníci poukázali zo svojich daní približne o 5 miliónov eur viac ako v roku 2021. Podporiť činnosť týchto neziskových organizácií sa v roku 2021 rozhodlo viac ako 850 000 daňovníkov (občanov alebo firiem). Nižšie sa dozviete všetky podstatné informácie týkajúce sa registrácie neziskovej organizácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane.

Ktoré neziskové organizácie môžu prijímať 2% z dane?

Občianske združenie

Nadácia

Neinvestičný fond

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Účelové zariadenie cirkví a náboženských spoločnosti

Organizácia s medzinárodným prvkom

Slovenský Červený kríž

Subjekty výskumu a vývoja

Ktoré organizácie môžu prijímať 2% z dane

Občianske združenie

Nadácia

Neinvestičný fond

Nezisková organizácia 

Účelové zariadenie cirkví 

Organizácia s medzinárodným prvkom

Slovenský Červený kríž

Subjekty výskumu a vývoja

Hlavná podmienka registrácie organizácie na 2% z dane

Rok vzniku organizácie musí byť 2023 alebo starší (2022, 2021, 2020, atď.). To znamená, že ak vaša organizácia vznikla v roku 2024, zaregistrovať za prijímateľa 2% z dane sa budete môcť najskôr až v roku 2025 a teda prijímať 2% z dane až v roku 2026 (za zdaňovacie obdobie roku 2025). Ak ešte nemáte založenú organizáciu a chceli by ste čím skôr prijímať 2% z dane, máme k dispozícii na predaj naše občianske združenia. S nimi môžete prijímať 2% z dane o rok skôr ako na novozaloženú organizáciu. Pre viac info kliknite TU.

Rok vzniku organizácie min.

2022

Hlavná podmienka registrácie organizácie na 2% z dane

Rok vzniku organizácie musí byť 2023 alebo starší (2022, 2021, 2020, atď.). To znamená, že ak vaša organizácia vznikla v roku 2024, zaregistrovať za prijímateľa 2% z dane sa budete môcť najskôr až v roku 2025 a teda prijímať 2% z dane až v roku 2026 (za zdaňovacie obdobie roku 2025). Ak ešte nemáte založenú organizáciu a chceli by ste čím skôr prijímať 2% z dane, máme k dispozícii na predaj naše občianske združenia. S nimi môžete prijímať 2% z dane o rok skôr ako na novozaloženú organizáciu. Pre viac info KLIKNITE TU.

Dôležite informácie o registrácii organizácie na 2% z dane

Registrácia u notára

Registrácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane sa vykonávajú u notára

Termín registrácie

Registrácie prebiehajú každoročne medzi 1. septembrom a 15. decembrom

Bez nedoplatkov

Organizácia nesmie mať nedoplatky na sociálnom, zdravotnom poistení a daniach

Bankový účet

Nezisková organizácia musí mať v čase registrácie do zoznamu zriadený bankový účet

Dôležite informácie o registrácii organizácie na 2% z dane

Registrácia u notára

Registrácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane sa vykonávajú u notára

Termín registrácie

Registrácie prebiehajú každoročne medzi 1. septembrom a 15. decembrom

Bez nedoplatkov

Organizácia nesmie mať nedoplatky na sociálnom, zdravotnom poistení a daniach

Bankový účet

Nezisková organizácia musí mať v čase registrácie do zoznamu zriadený bankový účet

Aký je postup registrácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane?

Navštívte notára 

Vyhľadajte notára vo vašom okolí. Na vykonanie registrácie organizácie na 2% z dane je oprávnený ktorýkoľvek notár v SR.


Predloženie dokumentov 

Na účely registrácie si od vás notár vyžiada aktuálnu zriaďovaciu listinu (stanovy, štatút a pod.) a listinu osvedčujúcu kto je štatutárom združenia (zápisnica).


Kontrola náležitostí

Notár skontroluje či vaša mimovládna nezisková organizácia spĺňa všetky podmienky na registráciu do zoznamu prijímateľov 2% zo zaplatenej dane.


Notárska zápisnica 

Notár vyhotoví notársku zápisnicu o registrácii vašej mimovládnej neziskovej organizácie do zoznamu prijímateľov 2% zo zaplatenej dane.


Podpis listín 

Vyhotovenú notársku zápisnicu podpíšete. O registrácii do zoznamu prijímateľov 2% z dane vyhotoví notár protokol.


Hotovo 

Vaša mimovládna nezisková organizácia je úspešne zaregistrovaná do zoznamu prijímateľov 2% z dane. 


Aký je postup registrácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane?

Navštívte notára 

Vyhľadajte notára vo vašom okolí. Na vykonanie registrácie organizácie na 2% z dane je oprávnený ktorýkoľvek notár v SR.

Predloženie dokumentov 

Na účely registrácie si od vás notár vyžiada aktuálnu zriaďovaciu listinu (stanovy, štatút a pod.) a listinu osvedčujúcu kto je štatutárom združenia (zápisnica)

Kontrola náležitostí

Notár skontroluje či vaša mimovládna nezisková organizácia spĺňa všetky podmienky na registráciu do zoznamu prijímateľov 2% zo zaplatenej dane.

Notárska zápisnica 

Notár vyhotoví notársku zápisnicu o registrácii vašej mimovládnej neziskovej organizácie do zoznamu prijímateľov 2% zo zaplatenej dane.

Podpis listín 

Vyhotovenú notársku zápisnicu podpíšete. O registrácii do zoznamu prijímateľov 2% z dane vyhotoví notár protokol.

Hotovo

Vaša mimovládna nezisková organizácia je úspešne zaregistrovaná do zoznamu prijímateľov 2% z dane. 

Ako vám vieme pomôcť my?

Zverejnenie použitia 2% z dane

Vyzbierali ste na 2% viac ako 3320€? Ste povinný zverejniť ich použite.

Cena 150€

Registrácia do zoznamu prijímateľov 2% z dane

Celý proces registrácie do zoznamu 2% z dane zabezpečíme za vás.

Cena 190€

Predaj občianskeho združenia

Zbierajte 2% z dane čím skôr, kúpte si občianske združenie od nás.

Cena 690€

Ako vám vieme pomôcť my?

Registrácia na 2% z dane

Celý proces registrácie do zoznamu 2% z dane zabezpečíme za vás.

Cena 190€

Zverejnenie použitia 2% z dane

Vyzbierali ste na 2% viac ako 3320€? Zverejníme to za vás.

Cena 150€

Predaj občianskeho združenia

Zbierajte 2% z dane čím skôr, kúpte si občianske združenie od nás.

Cena 690€

Najčastejšie kladené otázky

2% z dane - čo je to?                                                                                        ▾

Dane poznáme každý. Sú to peniaze, ktoré musíme odviesť štátu, avšak štát nám dal možnosť časť týchto daní ktorú máme zaplatiť, venovať mimovládnej neziskovej organizácií. Ak neurčíme komu ich venujeme, automatický sa odvedú do štátneho rozpočtu.

Kto môže darovať 2% z dane?                                                                        ▾

Svoje 2% zo zaplatenej dane môže darovať fyzická osoba alebo právnická osoba, tzn. firmy, zamestnanci, živnostníci a pod.

Organizácia vznikla v roku 2024, kedy môže prijímať 2% z dane?           ▾

Registrovať sa do zoznamu prijímateľov 2% z dane môže najskôr v roku 2025 a prvé 2% z dane jej prídu na účet najskôr v roku 2026.

Aké sú poplatky za registráciu organizácie na 2% z dane?                        ▾

Notársky poplatok za registráciu organizácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane je vo výške približne 60€ až 70€.

Aké sú povinnosti prijímateľa 2% z dane?                                                  ▾

1. Použiť vyzbierané financie z 2% do konca nasledujúceho roka od kedy ich prijali na účel, ktorý majú ako predmet činnosti a súčasne je uvedený v Zákone o dani z príjmov. Viac sa tejto povinnosti venujeme v TOMTO ČLÁNKU.

2. Ak organizácia prijala na 2% z dane v jednom roku sumu vyššiu ako 3320€, je povinná zverejniť v Obchodnom vestníku presnú špecifikáciu použitia 2% z dane. Viac sa tejto povinnosti venujeme v TOMTO ČLÁNKU.

3. V prípade, ak organizácia prijala na 2% z dane v jednom roku sumu vyššiu ako 33000€, má povinnosť do 30 dní otvoriť osobitný účet v banke a presunúť na tento účet financie z 2%. Tento účet bude aj v budúcnosti používať na prijímanie 2% z daní

4. V prípade, ak organizácia prijala na 2% z dane v jednom roku sumu vyššiu ako 35000€, má povinnosť dať si overiť účtovnú závierku audítorom a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité. Táto účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.

Na aký účel môžem použiť vyzbierané 2%. z dane?                                  ▾

Vyzbierané 2% z dane je organizácia oprávnená použiť na účel, ktorý má ako predmet činnosti uvedený v stanovách, prípadne v štatúte a súčasne je to jeden z verejnoprospešných účelov ktoré vymenúva zákon o dani z príjmu. Viac sa tejto téme venujeme v TOMTO ČLÁNKU.

Musí sa organizácia registrovať na 2% z dane každý rok?                       ▾

Áno, pokiaľ chcete prijímať 2% z dane, registráciu do zoznamu prijímateľ 2% z dane musíte spraviť každý rok. 

Kedy prebiehajú registrácie prijímateľov 2% z dane?                               ▾

Registrácia prebieha každý rok iba medzi 1. septembrom a 15. decembrom. Po 15. decembri sa už v Zozname prijímateľov nebudú môcť vykonávať ŽIADNE zmeny, opravy, doplnenia. Poriadne si preto skontrolujte, či sú všetky vaše údaje správne a bezchybne zapísané. Ak budete mať v registri prijímateľov 2% z dane napríklad chybne uvedené IČO alebo číslo bankového účtu, tak vám finančná správa nepošle žiadne 2% z dane.

Najčastejšie kladené otázky

2% z dane - čo je to?                                   ▾

Dane poznáme každý. Sú to peniaze, ktoré musíme odviesť štátu, avšak štát nám dal možnosť časť týchto daní ktorú máme zaplatiť, venovať inej mimovládnej neziskovej organizácií. Ak neurčíme komu ich venujeme, automatický sa odvedú do štátneho rozpočtu.

Kto môže darovať 2% z dane?                  ▾

Svoje 2% zo zaplatenej dane môže darovať fyzická osoba alebo právnická osoba, tzn. firmy, zamestnanci, živnostníci a pod.

Organizácia vznikla v roku 2024, kedy môže prijímať 2% z dane?     ▾

Registrovať sa do zoznamu prijímateľov 2% z dane môže najskôr v roku 2025 a prvé 2% z dane jej prídu na účet najskôr v roku 2026.

Aké sú poplatky za registráciu organizácie na 2% z dane?     ▾

Notársky poplatok za registráciu organizácie do zoznamu prijímateľov 2% z dane je vo výške 60€ až 70€.

Aké sú povinnosti prijímateľolv 2% z dane?     ▾

1. Použiť vyzbierané financie z 2% do konca nasledujúceho roka od kedy ich prijali na účel, ktorý majú ako predmet činnosti a súčasne je uvedený v Zákone o dani z príjmov. Viac sa tejto povinnosti venujeme v TOMTO ČLÁNKU.

2. Ak organizácia prijala na 2% z dane v jednom roku sumu vyššiu ako 3320€, je povinná zverejniť v Obchodnom vestníku presnú špecifikáciu použitia 2% z dane. Viac sa tejto povinnosti venujeme v TOMTO ČLÁNKU.

3. V prípade, ak organizácia prijala na 2% z dane v jednom roku sumu vyššiu ako 33000€, má povinnosť do 30 dní otvoriť osobitný účet v banke a presunúť na tento účet financie z 2%. Tento účet bude aj v budúcnosti používať na prijímanie 2% z daní

4. V prípade, ak organizácia prijala na 2% z dane v jednom roku sumu vyššiu ako 35000€, má povinnosť dať si overiť účtovnú závierku audítorom a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité. Táto účtovná závierka musí byť overená audítorom do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.

Na aký účel môžem použiť vyzbierané 2%. z dane?     ▾

Vyzbierané 2% z dane je organizácia oprávnená použiť na účel, ktorý má ako predmet činnosti uvedený v stanovách, prípadne v štatúte a súčasne je to jeden z verejnoprospešných účelov ktoré vymenúva zákon o dani z príjmu. Viac sa tejto téme venujeme v TOMTO ČLÁNKU.

Musí sa organizácia registrovať na 2% z dane každý rok?     ▾

Áno, pokiaľ chcete prijímať 2% z dane, registráciu do zoznamu prijímateľ 2% z dane musíte spraviť každý rok. 

Kedy prebiehajú registrácie prijímateľov 2% z dane?     ▾

Registrácia prebieha každý rok iba medzi 1. septembrom a 15. decembrom. Po 15. decembrom sa už v Zozname prijímateľov nebudú môcť vykonávať ŽIADNE zmeny, opravy, doplnenia. Poriadne si preto skontrolujte, či sú všetky vaše údaje správne a bezchybne zapísané. Ak budete mať v registri prijímateľov 2% z dane chybne uvedené IČO alebo číslo bankového účtu, tak vám finančná správa nepošle žiadne 2% z dane.

Čo o nás povedali

Ťeší nás vaša spokojnosť. Dáva nám chuť pracovať aj naďalej s maximálnym úsilim. Sme tu pre vás už viac ako 15 rokov a za ten čas sme stihli pomôcť množstvu neziskových organizácií. Najväčšia odmena je pre nás vždy spokojnosť zákaznika. 

"Ďakujem veľmi pekne za promptné a bezproblémové založenie našej neziskovej organizácie. Pre založenie cez Alianciu neziskových organizácií sme sa rozhodli na základe odporúčania od známeho a bolo to správne rozhodnutie."


    Patrik Szabó

     Inline Hockey Slovakia

"Potrebovali sme občianske združenie na zbieranie 2% z dane pre našu chorú dcérku. Vybrali sme si služby ANO a neľutujeme. Kúpa prebehla hladko a taktiež nám poskytli množstvo užitočných informácií pre naše začiatky."


    Michaela Mikušová  

     Neziskové združenie Zdravie

Vybrané referencie

Bolo nás počuť

Mám záujem o vaše služby

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom vás budeme kontaktovať. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia vašej konkrétnej požiadavky. 

Vaše meno
E-mail
Telefón
Správa pre nás

Vybrané referencie

Bolo nás počuť

Mám záujem o vaše služby

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom vás budeme kontaktovať.

Vaše meno
E-mail
Telefón (nepovinné)
Správa pre nás