ÚVOD   |   ZALOŽENIE   |   ZALOŽENIE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Založenie neziskovej organizácie

Neziskové organizácie slúžia ľudom dosahovať svoje vízie a verejnoprospešné ciele v spoločnosti oveľa ľahšie. Založte si ju aj vy. S nami to bude jednoduché a bez starostí.

Založenie neziskovej organizácie

Neziskové organizácie slúžia ľudom dosahovať svoje vízie a verejnoprospešné ciele v spoločnosti oveľa ľahšie. Založte si ju aj vy. S nami to bude jednoduché a bez starostí.

Prenechajte celý proces založenia vašej neziskovej organizácie na nás, postaráme sa vám o všetky potrebné úkony spojené so založením a vznikom. Celý proces je zabezpečovaný advokátskou kanceláriou. Vy len podpíšte nami pripravené dokumenty a my sa postaráme o všetko ostatné. Služby poskytujeme po celom území Slovenskej republiky bez nutnosti osobnej návštevy u nás. Aliancia neziskových organizácií Slovenska už viac ako pätnásť rokov pomáha ľuďom so zakladaním a správou neziskových organizácií. Pridajte sa aj vy k naším spokojným klientom.

Aká je cena a čo je v nej zahrnuté?

Úvodné poradenstvo a konzultácia vašich požiadaviek 

Vyhotovenie zakladateľskej dokumentácie

Zápis neziskovej organizácie do registra mimovládnych neziskových organizácií

Komunikácia s Okresným úradom ohľadom registrácie

Registrácia neziskovej organizácie k IČO

Odovzdanie zaregistrovanej dokumentácie

390€

K cene treba pripočítať
správny poplatok 50€

Aká je cena a čo je v nej zahrnuté?

Konzultácia vašich požiadaviek 

Príprava zakladateľskej dokumentácie 

Zápis neziskovej organizácie do registra

Komunikácia s okresným úradom

Registrácia neziskovej organizácie k IČO

Odovzdanie všetkej dokumentácie

390€

K cene treba pripočítať
správny poplatok 50€

Ako s nami prebieha založenie neziskovej organizácie?

Kontaktujte nás

Spojiť sa s nami môžete telefonicky, emailom alebo cez kontaktný formulár


Poskytnete nám údaje

Zašleme vám informačný email, aké údaje od vás budeme potrebovať (názov, sídlo, údaje zakladateľov a pod.)


Platba za služby

Po zaslaní potrebných údajov a informácií pripravíme dokumenty na založenie n.o. a pošleme vám platobné informácie


Pošleme vám dokumenty

Po prijatí platby vám pošleme vyhotovené zakladateľské dokumenty na email


Podpíšete dokumenty

Dokumenty si vytlačíte, podpíšete podľa našich inštrukcií a pošlete nám ich poštou alebo nám ich odovzdáte osobne u nás v kancelárií


My zariadíme všetko ostatné

Zabezpečíme zápis neziskovej organizácie do registra neziskových organizácií a pridelenie IČO a po registrácii vám odovzdáme kompletnú dokumentáciu k neziskovej organizácii aby ste mohli riadne fungovať


Ako s nami prebieha založenie neziskovej organizácie?

Kontaktujte nás

Spojiť sa s nami môžete telefonicky, emailom alebo cez kontaktný formulár

Poskytnete nám údaje

Zašleme vám informačný email, aké údaje od vás budeme potrebovať (názov, sídlo, členov a pod.)

Platba za služby

Po zaslaní potrebných údajov pripravíme dokumenty na založenie n.o. a pošleme vám platobné informácie

Pošleme vám dokumenty

Po prijatí platby vám pošleme vyhotovené zakladateľské dokumenty na email

Podpíšete dokumenty

Dokumenty si vytlačíte, podpíšete a pošlete nám ich poštou alebo nám ich odovzdáte osobne u nás v kancelárií

Ostatné zariadíme my


Zabezpečíme zápis neziskovej organizácie do registra neziskových organizácií a pridelenie IČO a po registrácii vám odovzdáme kompletnú dokumentáciu k neziskovej organizácii aby ste mohli riadne fungovať

Benefity pre našich klientov k založeniu n.o. zdarma

Bankový účet v ČSOB na 12 mesiacov úplne zadarmo

Vďaka nášmu partnerstvu s ČSOB si môžu všetci naši klienti založiť bankový účet pre svoje občianske združenie alebo inú mimovládnu neziskovú organizáciu na počkanie v ktorejkoľvek pobočke banky na Slovensku. Zriadený bankový účet bude na celých 12 mesiacov úplne zadarmo.

Prehľadné webstránky s 30% zľavou

Zviditeľnite svoje občianske združenie alebo inú mimovládnu neziskovú organizáciu v online priestore vďaka šikovnej a prehľadnej webstránke. Jednoduchá administrácia webu a skvelý tím, ktorý sa postará, aby bola vaša webstránka tip-top po vizuálnej aj technickej stránke.

Reklama v hodnote 10 000za mesiac

Propagujte vašu organizáciu na Google zdarma. Získajte reklamný kredit vo výške 10 000$ každý mesiac. Vďaka spolupráci s firmou AboveX Digital, ktorá je jediným Google Ad Grants partnerom na Slovensku, získate sprocesovanie grantovej prihlášky v hodnote 500€ zadarmo.

Vedenie účtovníctva prvé 3 mesiace zadarmo

Komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva občianskych združení ako aj ostatných mimovládnych neziskových organizácií, spracovania mzdovej a personálnej agendy, daňového poradenstva, od konzultácií až po zastupovanie pred správcom dane a audity.

Benefity pre našich klientov k založeniu n.o. zdarma

Bankový účet v ČSOB na 12 mesiacov úplne zadarmo

Vďaka nášmu partnerstvu s ČSOB si môžu všetci naši klienti založiť bankový účet pre svoje občianske združenie alebo inú mimovládnu neziskovú organizáciu na počkanie v ktorejkoľvek pobočke banky na Slovensku. Zriadený bankový účet bude na celých 12 mesiacov úplne zadarmo.

Reklama v hodnote 10.000$ za mesiac

Propagujte vašu organizáciu na Google zdarma. Získajte reklamný kredit vo výške 10 000$ každý mesiac. Vďaka spolupráci s firmou AboveX Digital, ktorá je jediným Google Ad Grants partnerom na Slovensku, získate sprocesovanie grantovej prihlášky v hodnote 500€ zadarmo.

Prehľadné webstránky s 30% zľavou

Zviditeľnite svoju neziskovú organizáciu v online priestore vďaka šikovnej a prehľadnej webstránke. Jednoduchá administrácia webu a skvelý tím, ktorý sa postará, aby bola vaša webstránka tip-top po vizuálnej aj technickej stránke.

Vedenie účtovníctva prvé 3 mesiace zadarmo

Komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva občianskych združení ako aj ostatných mimovládnych neziskových organizácií, spracovania mzdovej a personálnej agendy, daňového poradenstva, od konzultácií až po zastupovanie pred správcom dane a audity.

Najčastejšie kladené otázky

Aké údaje a informácie od vás potrebujeme?                                        ▾

Na založenie neziskovej organizácie a prípravu zakladateľských dokumentov budeme od vás potrebovať názov, adresu sídla, údaje aspoň piatich osôb (zakladatelia a funkcionári) a stručný opis činností aké bude združenie vykonávať. Všetko vám prehľadne zhrnieme v emaily ktorý vám pošleme, stačí keď nás kontaktujete. 

Aký má byť názov neziskovej organizácie?                                             ▾

Názov neziskovej organizácie môže byť v Slovenskom jazyku ako aj v cudzom jazyku. Názov musí obsahovať označenie právnej formy (nezisková organizácia alebo skratka n.o.). Názov neziskovej organizácie nesmie byť hanlivý, urážlivý alebo zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci alebo s názvom inej právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Zhodu si viete odkontrolovať na tomto odkaze. Treba kliknúť na „vstúpiť bez prihlásenia“, vypísať do druhého pola požadovaný názov a zakliknúť „Fulltextové vyhľadávanie...“. Ak nenájde zhodu, názov je voľný.

Kde môže byť sídlo? Musím mať vlastné priestory?                              ▾

Sídlo neziskovej organizácie slúži najmä ako korešpondečná adresa. Sídlo môžete mať v byte, dome, prípadne akejkoľvek inej nehnuteľnosti. Väčšina klientov uvádza ako sídlo neziskovej organizácie adresu bydliska jedného z členov. Na adrese sídla nie ste povinný vykonávať činnosť. 

Kto môže byť zakladateľom a koľko ich musí byť?                                 ▾

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba alebo právnická osoba. Zakladateľom môže byť aj jedna osoba. Na riadne zostavenie orgánov však budete potrebovať minimálne 5 fyzických osôb (3 osoby do správnej rady + riaditeľ + revízor). Neziskovú organizáciu môže založiť aj cudzinec (osoba s pobytom mimo územia SR) resp. viacero cudzincov.

Aké sú hlavné výhody neziskovej organizácie?                                      ▾

Verejnoprospečné aktivity - Na vykonávanie alebo podporu akýchkoľvek verejnoprospešných cieľov je nezisková organizácia ideálnou voľbou. Po občianskom združení je druhou najčastejšie zakladanou formou neziskovej organizácie na Slovensku.

Nižšie dane - Zdaňovanie neziskovej organizácie sa výrazne líši od klasických obchodných spoločností, ako sú napríklad akciovky, či eseročky. Za splnenia určitých podmienok je možné veľké množstvo príjmov považovať za príjmy oslobodené od dane; to sa samozrejme netýka neziskovej organizácie, ktorá vykonáva čisto podnikateľskú aktivitu.

2% z dane - Jednou z významných možností financovania neziskovej organizácie je možnosť zbierať 2% zo zaplatenej dane fyzických alebo právnických osôb. Využite možnosť zbierať 2% z dane aj vy.

Dotácie - Pre neziskové organizácie existuje veľké množstvo príležitostí na čerpanie dotácií a grantov určených na podporu ich všeobecnoprospešných činností a cieľov.

Podnikanie - Nezisková organizácia je oprávnená podporne pri svojej činnosti aj podnikať. Výhody možnosti podnikať na neziskovú organizáciu využíva stále viac klientov.

Aké povinnosti má nezisková organizácia?                                             ▾

Nezisková organizácia má povinnosť každý rok zverejňovať výročnú správu v registri účtovných závierok. Výročnú správu ukladá nezisková organizácia do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla. To, aké bude mať ďalšie povinnosti (účtovné, odvodové, daňové..) záleží od povahy činností ktoré bude vykonávať.

Ako dlho trvá založenie neziskovej organizácie?                                                 ▾

Časovo je to u nás veľmi rýchle, zakladateľské dokumenty posielame klientom zvyčajne do 48h od prijatí platby. Okresný úrad v sídle kraja vykonáva registrácie cca do 20 - 30 dní od podania návrhu.

Musí nezisková organizácia viesť účtovníctvo?                                                    ▾

Áno, je povinné viesť jednoduché účtovníctvo. Ak nezisková organizácia podniká (má vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení) alebo jeho príjmy presiahli 200 000€  za rok, je povinné viesť podvojné účtovníctvo.

Založenie novej neziskovej organizácie alebo kúpa už hotovej?                      ▾

Pokiaľ máte záujem zbierať 2% z dane, tak kúpou existujúcej neziskovej organizácie ich môžete zbierať o rok skôr ako pri založení novej neziskovej organizácie. Ak potrebujete čo najskôr fungovať a vykonávať činnosť prostredníctvom neziskovej organizáci alebo sa zapojiť do projektu či výzvy, tak v prípade kúpy ready-made neziskovej organizácie tak môžete už v deň podpisu dokumentov, čiže okamžite. Pri založení novej neziskovej organizácie treba rátať cca 30 dní kým príslušný okresný úrad zaregistruje neziskovú organizáciu. Viac informácií o službe kúpy neziskovej organizácie sa dozviete na tomto odkaze.

Aké sú rozdiely medzi občianskym združením a neziskovou organizáciou?  ▾

Obidve právne formy patria medzi neziskové organizácie. Nejasnosť vyvoláva najmä to, že medzi neziskové organizácie patrí rovnomenná právna forma „nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby“. Mnoho klientov nás oslovuje s požiadavkou o založenie neziskovej organizácie. Klientov však vždy kontaktujeme aby sme spoločne odkonzultovali či majú záujem o založenie občianskeho združenia alebo neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Po objasnení, že aj občianske združenie patrí medzi formy neziskovej organizácie a vysvetlení rozdielov medzi nimi, sa mnoho klientov rozhodne nakoniec pre založenie občianskeho združenia. Občianske združenie je oproti neziskovej organizácií právna forma s jedoduchšou štruktúrou a fungovaním. V neziskovej organizácií budete potrebovať na zloženie orgánov minimálne 5 osôb (3 osoby správna rada, riaditeľ a revízor). V občianskom združení stačí aj jedna osoba – predseda. Ostatné osoby budú len členovia. Nezisková organizácia ma oproti občianskemu združeniu jednu povinnosť navyše, a to každoročne zverejňovať výročnú správu do registra účtovných závierok. Čo sa týka daní, účtovníctva, dotácií, zbierania 2% z dane, získavania darov a podobne, sú na tom úplne rovnako. Detailnejšie sme sa porovnaniu venovali v tomto článku.

Musí mať nezisková organizácia bankový účet?                                                  ▾

Nie, nezisková organizácia nie je povinná mať zriadený bankový účet, je to dobrovoľné. Pokiaľ však plánujete na neziskovú organizáciu zbierať 2% z dane, bankový účet potrebovať budete.

Chcem prijímať 2% z dane, ako na to?                                                                  ▾

Na to, aby nezisková organizácia mohla prijímať 2% z dane, musí sa zaregistrovať u notára do zoznamu prijímateľov 2% z dane. Registrácia prebieha každý rok iba medzi 1. septembrom a 15. decembrom. Hlavnou podmienkou, aby sa mohla nezisková organizácia zaregistrovať na prijímanie 2% z dane už tento rok je aby bola založená v minulom roku alebo skôr (2023, 2022, 2021, atď...). To znamená, že pokiaľ by sme vám teraz založili neziskovú organizáciu, zaregistrovať za prijímateľa 2% z dane sa budete môcť až v roku 2025 a prvé financie z 2% vám prídu na účet v roku 2026 (za zdaňovacie obdobie 2025). Pokiaľ by ste chceli zbierať 2% z dane už za tento rok 2024, máme k dispozícii na predaj naše neziskové organizácie. Tieto neziskové organizácie môžu prijímať 2% z dane o rok skôr v porovnaní so neziskovou organizáciou, ktorú by sme vám zakladali teraz. Naše neziskové organizácie nevykonávali žiadnu činnosť, sú bez akýchkoľvek záväzkov a boli založené len za účelom ďalšieho predaja. Zmluvne garantujeme za bezdlžnosť. Takéto neziskové organizácie môžeme previesť na Vás, samozrejmosťou je aj zmena názvu, sídla, činností a štatútu na vami požadované. Viac informácií o tejto službe sa dozviete na tomto odkaze.

Najčastejšie kladené otázky

Aké údaje a informácie od vás potrebujeme?     ▾

Na založenie neziskovej organizácie a prípravu zakladateľských dokumentov budeme od vás potrebovať názov, adresu sídla, údaje aspoň piatich osôb (zakladatelia a funkcionári) a stručný opis činností aké bude združenie vykonávať. Všetko vám prehľadne zhrnieme v emaily ktorý vám pošleme, stačí keď nás kontaktujete. 

Aký má byť názov neziskovej organizácie?     ▾

Názov neziskovej organizácie môže byť v Slovenskom jazyku ako aj v cudzom jazyku. Názov musí obsahovať označenie právnej formy (nezisková organizácia alebo skratka n.o.). Názov neziskovej organizácie nesmie byť hanlivý, urážlivý alebo zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci alebo s názvom inej právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Zhodu si viete odkontrolovať na tomto odkaze. Treba kliknúť na „vstúpiť bez prihlásenia“, vypísať do druhého pola požadovaný názov a zakliknúť „Fulltextové vyhľadávanie...“. Ak nenájde zhodu, názov je voľný.

Kde môže byť sídlo? Musím mať vlastné priestory?     ▾

Sídlo neziskovej organizácie slúži najmä ako korešpondečná adresa. Sídlo môžete mať v byte, dome, prípadne akejkoľvek inej nehnuteľnosti. Väčšina klientov uvádza ako sídlo neziskovej organizácie adresu bydliska jedného z členov. Na adrese sídla nie ste povinný vykonávať činnosť. 

Kto môže byť zakladateľom a koľko ich musí byť?     ▾

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba alebo právnická osoba. Zakladateľom môže byť aj jedna osoba. Na riadne zostavenie orgánov však budete potrebovať minimálne 5 fyzických osôb (3 osoby do správnej rady + riaditeľ + revízor). Neziskovú organizáciu môže založiť aj cudzinec (osoba s pobytom mimo územia SR) resp. viacero cudzincov.

Aké sú hlavné výhody neziskovej organizácie?     ▾

Verejnoprospečné aktivity - Na vykonávanie alebo podporu akýchkoľvek verejnoprospešných cieľov je nezisková organizácia ideálnou voľbou. Po občianskom združení je druhou najčastejšie zakladanou formou neziskovej organizácie na Slovensku.

Nižšie dane - Zdaňovanie neziskovej organizácie sa výrazne líši od klasických obchodných spoločností, ako sú napríklad akciovky, či eseročky. Za splnenia určitých podmienok je možné veľké množstvo príjmov považovať za príjmy oslobodené od dane; to sa samozrejme netýka neziskovej organizácie, ktorá vykonáva čisto podnikateľskú aktivitu.

2% z dane - Jednou z významných možností financovania neziskovej organizácie je možnosť zbierať 2% zo zaplatenej dane fyzických alebo právnických osôb. Využite možnosť zbierať 2% z dane aj vy.

Dotácie - Pre neziskové organizácie existuje veľké množstvo príležitostí na čerpanie dotácií a grantov určených na podporu ich všeobecnoprospešných činností a cieľov.

Podnikanie - Nezisková organizácia je oprávnená podporne pri svojej činnosti aj podnikať. Výhody možnosti podnikať na neziskovú organizáciu využíva stále viac klientov.

Aké povinnosti má nezisková organizácia?     ▾

Nezisková organizácia má povinnosť každý rok zverejňovať výročnú správu v registri účtovných závierok. Výročnú správu ukladá nezisková organizácia do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla. To, aké bude mať ďalšie povinnosti (účtovné, odvodové, daňové..) záleží od povahy činností ktoré bude vykonávať.

Musí nezisková organizácia viesť účtovníctvo?     ▾

Áno, je povinné viesť jednoduché účtovníctvo. Ak nezisková organizácia podniká (má vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení) alebo jeho príjmy presiahli 200 000€  za rok, je povinné viesť podvojné účtovníctvo.

Ako dlho trvá založenie neziskovej organizácie?     ▾

Časovo je to u nás veľmi rýchle, zakladateľské dokumenty posielame klientom zvyčajne do 48h od prijatí platby. Okresný úrad v sídle kraja vykonáva registrácie cca do 20 - 30 dní od podania návrhu.

Aké dokumenty dostanem po vzniku neziskovej organizácie?     ▾

Po vybavení registrácie neziskovej organizácie vám pošleme príp. odovzdáme osobne u nás v kancelárií okresným úradom opečiatkovaný štatút, zakladateľskú listinu a rozhodnutie okresného úradu o zápise neziskovej organizácie do registra neziskových organizácií.

Založenie novej neziskovej organizácie alebo kúpa už hotovej?     ▾

Pokiaľ máte záujem zbierať 2% z dane, tak kúpou existujúcej neziskovej organizácie ich môžete zbierať o rok skôr ako pri založení novej neziskovej organizácie. Ak potrebujete čo najskôr fungovať a vykonávať činnosť prostredníctvom neziskovej organizáci alebo sa zapojiť do projektu či výzvy, tak v prípade kúpy ready-made neziskovej organizácietak tak môžete už v deň podpisu dokumentov, čiže okamžite. Pri založení novej neziskovej organizácie treba rátať cca 30 dní kým príslušný okresný úrad zaregistruje neziskovú organizáciu. Viac informácií o službe kúpy neziskovej organizácie sa dozviete na tomto odkaze.

Musí mať nezisková organizácia bankový účet?     ▾

Nie, nezisková organizácia nie je povinná mať zriadený bankový účet, je to dobrovoľné. Pokiaľ však plánujete na neziskovú organizáciu zbierať 2% z dane, bankový účet potrebovať budete.

Chcem prijímať na neziskovú organizáciu 2% z dane, ako na to?     ▾

Na to, aby nezisková organizácia mohla prijímať 2% z dane, musí sa zaregistrovať u notára do zoznamu prijímateľov 2% z dane. Registrácia prebieha každý rok iba medzi 1. septembrom a 15. decembrom. Hlavnou podmienkou, aby sa mohla nezisková organizácia zaregistrovať na prijímanie 2% z dane už tento rok je aby bola založená v minulom roku alebo skôr (2023, 2022, 2021, atď...). To znamená, že pokiaľ by sme vám teraz založili neziskovú organizáciu, zaregistrovať za prijímateľa 2% z dane sa budete môcť až v roku 2025 a prvé financie z 2% vám prídu na účet v roku 2026 (za zdaňovacie obdobie 2025). Pokiaľ by ste chceli zbierať 2% z dane už za tento rok 2024, máme k dispozícii na predaj naše neziskové organizácie. Tieto neziskové organizácie môžu prijímať 2% z dane o rok skôr v porovnaní so neziskovou organizáciou, ktorú by sme vám zakladali teraz. Naše neziskové organizácie nevykonávali žiadnu činnosť, sú bez akýchkoľvek záväzkov a boli založené len za účelom ďalšieho predaja. Zmluvne garantujeme za bezdlžnosť. Takéto neziskové organizácie môžeme previesť na Vás, samozrejmosťou je aj zmena názvu, sídla, činností a štatútu na vami požadované. Viac informácií o tejto službe sa dozviete na tomto odkaze.

Aké sú rozdiely medzi občianskym združením a neziskovou organizáciou?  ▾

Obidve právne formy patria medzi neziskové organizácie. Nejasnosť vyvoláva najmä to, že medzi neziskové organizácie patrí rovnomenná právna forma „nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby“. Mnoho klientov nás oslovuje s požiadavkou o založenie neziskovej organizácie. Klientov však vždy kontaktujeme aby sme spoločne odkonzultovali či majú záujem o založenie občianskeho združenia alebo neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Po objasnení, že aj občianske združenie patrí medzi formy neziskovej organizácie a vysvetlení rozdielov medzi nimi, sa mnoho klientov rozhodne nakoniec pre založenie občianskeho združenia. Občianske združenie je oproti neziskovej organizácií právna forma s jedoduchšou štruktúrou a fungovaním. V neziskovej organizácií budete potrebovať na zloženie orgánov minimálne 5 osôb (3 osoby správna rada, riaditeľ a revízor). V občianskom združení stačí aj jedna osoba – predseda. Ostatné osoby budú len členovia. Nezisková organizácia ma oproti občianskemu združeniu jednu povinnosť navyše, a to každoročne zverejňovať výročnú správu do registra účtovných závierok. Čo sa týka daní, účtovníctva, dotácií, zbierania 2% z dane, získavania darov a podobne, sú na tom úplne rovnako. Detailnejšie sme sa porovnaniu venovali v tomto článku.

Čo o nás povedali

Ťeší nás vaša spokojnosť. Dáva nám chuť pracovať aj naďalej s maximálnym úsilim. Sme tu pre vás už viac ako 15 rokov a za ten čas sme stihli pomôcť množstvu neziskových organizácií. Najväčšia odmena je pre nás vždy spokojnosť zákaznika. 

"Ďakujem veľmi pekne za promptné a bezproblémové založenie našej neziskovej organizácie. Pre založenie cez Alianciu neziskových organizácií sme sa rozhodli na základe odporúčania od známeho a bolo to správne rozhodnutie."


    Patrik Szabó

     Inline Hockey Slovakia

"Potrebovali sme občianske združenie na zbieranie 2% z dane pre našu chorú dcérku. Vybrali sme si služby ANO a neľutujeme. Kúpa prebehla hladko a taktiež nám poskytli množstvo užitočných informácií pre naše začiatky."


    Michaela Mikušová  

     Neziskové združenie Zdravie

Vybrané referencie

Vybrané referencie

Bolo nás počuť

Bolo nás počuť

Mám záujem o založenie neziskovej organizácie

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom vás budeme kontaktovať. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia vašej konkrétnej požiadavky. 

Vaše meno
E-mail
Telefón
Správa pre nás

Mám záujem o založenie n.o.

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom vás budeme kontaktovať.

Vaše meno
E-mail
Telefón (nepovinné)
Správa pre nás