ÚVOD   |   ZRUŠENIE   |   ZRUŠENIE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Zrušenie neziskovej organizácie

Rozhodli ste sa ukončiť činnosť neziskovej organizácie a neviete ako na to? S nami to bude jednoduché a bez starostí. Výmaz neziskovej organizácie garantujeme.

Zrušenie neziskovej organizácie

Rozhodli ste sa ukončiť činnosť neziskovej organizácie a neviete ako na to? S nami to bude jednoduché a bez starostí. Výmaz neziskovej organizácie garantujeme.

Zrušenie neziskovej organizácie a následný výmaz z registra môže byť náročný a zdĺhavý proces. Predovšetkým je dôležité zvoliť správny postup pri vypracovaní dokumentácie. Pripravíme kompletnú dokumentáciu, postaráme sa o komunikáciu s úradmi, dohliadneme na správnosť celého postupu a zabezpečíme úplný výmaz neziskovej organizácie z registra. Celý proces je zabezpečovaný advokátskou kanceláriou. Vy len podpíšte nami pripravené dokumenty a my sa postaráme o všetko ostatné. Služby poskytujeme po celom území Slovenskej republiky bez nutnosti osobnej návštevy u nás. Aliancia neziskových organizácií Slovenska už viac ako pätnásť rokov pomáha ľuďom so zakladaním a správou neziskových organizácií. V likvidáciách neziskových organizácií sme jednotka na trhu. Pridajte sa aj vy k naším spokojným klientom.

Aká je cena a čo je v nej zahrnuté?

Úvodné poradenstvo a konzultácia vašich požiadaviek 

Vyhotovenie všetkých dokumentov potrebných na zrušenie neziskovej organizácie

Uhradenie poplatkov súvisiacich s výmazom organizácie z registra neziskových organizácii

Zverejnenie oznámenia o vstupe organizácie do likvidácie v obchodnom vestníku

Zabezpečenie výmazu neziskovej organizácie z registra neziskových organizácii

Odovzdanie dokumentácie po výmaze neziskovej organizácie

od 290€

Cenu stanovujeme 
vždy individuálne

Aká je cena a čo je v nej zahrnuté?

Konzultácia vašich požiadaviek 

Vypracovanie dokumentov k zrušeniu

Uhradenie správnych poplatkov

Zverejnenie likvidácie v obch. vestníku

Výmaz organizácie z registra

Odovzdanie dokumentácie po výmaze

od 290€

Cenu stanovujeme
vždy individuálne

Ako s nami prebieha zrušenie neziskovej organizácie?

Kontaktujte nás

Spojiť sa s nami môžete telefonicky, emailom alebo cez kontaktný formulár.


Úvodná konzultácia 

Prekonzultujeme spolu celý proces a zodpovieme vaše otázky spojené s výmazom n.o. Zašleme vám informačný email, aké informácie od vás budeme potrebovať (sken štatútu a pod.).


Platba za služby

Po zaslaní skenu štatútu a potrebných informácií vám vypracujeme cenovú ponuku a po jej odsúhlasení vám pošleme platobné informácie.


Pošleme vám dokumenty

Po prijatí platby vám pošleme všetky vyhotovené dokumenty potrebné k zrušeniu neziskovej organizácie na email.


Podpíšete dokumenty

Dokumenty si vytlačíte, podpíšete podľa našich inštrukcií a pošlete nám ich poštou alebo nám ich odovzdáte osobne u nás v kancelárií.


My zariadíme všetko ostatné

Zabezpečíme výmaz organizácie z registra neziskových organizácii a po vybavení vám o tom odovzdáme potvrdenie ktoré obdržíme z príslušného okresného úradu.


Ako s nami prebieha zrušenie neziskovej organizácie?

Kontaktujte nás

Spojiť sa s nami môžete telefonicky, emailom alebo cez kontaktný formulár

Poskytnete nám údaje

Zašleme vám informačný email, aké info od vás budeme potrebovať (sken štatútu a pod.)

Platba za služby

Po zaslaní skenu štatútu a potrebných údajov vám vypracujeme cenovú ponuku a po jej odsúhlasení vám pošleme platobné informácie

Pošleme vám dokumenty

Po prijatí platby vám pošleme všetky vyhotovené dokumenty potrebné k zrušeniu organizácie na email

Podpíšete dokumenty

Dokumenty si vytlačíte, podpíšete a pošlete nám ich poštou alebo nám ich odovzdáte osobne u nás v kancelárií

Ostatné zariadíme my

Zabezpečíme výmaz organizácie z registra a po vybavení vám odovzdáme potvrdenie o výmaze ktoré obdržíme z okresného úradu

Benefity pre našich klientov

Bankový účet v ČSOB na 12 mesiacov úplne zadarmo

Vďaka nášmu partnerstvu s ČSOB si môžu všetci naši klienti založiť bankový účet pre svoje občianske združenie alebo inú mimovládnu neziskovú organizáciu na počkanie v ktorejkoľvek pobočke banky na Slovensku. Zriadený bankový účet bude na celých 12 mesiacov úplne zadarmo.

Prehľadné webstránky s 30% zľavou

Zviditeľnite svoje občianske združenie alebo inú mimovládnu neziskovú organizáciu v online priestore vďaka šikovnej a prehľadnej webstránke. Jednoduchá administrácia webu a skvelý tím, ktorý sa postará, aby bola vaša webstránka tip-top po vizuálnej aj technickej stránke.

Reklama v hodnote 10 000za mesiac

Propagujte vašu organizáciu na Google zdarma. Získajte reklamný kredit vo výške 10 000$ každý mesiac. Vďaka spolupráci s firmou AboveX Digital, ktorá je jediným Google Ad Grants partnerom na Slovensku, získate sprocesovanie grantovej prihlášky v hodnote 500€ zadarmo.

Vedenie účtovníctva prvé 3 mesiace zadarmo

Komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva občianskych združení ako aj ostatných mimovládnych neziskových organizácií, spracovania mzdovej a personálnej agendy, daňového poradenstva, od konzultácií až po zastupovanie pred správcom dane a audity.

Benefity pre našich klientov

Bankový účet v ČSOB na 12 mesiacov úplne zadarmo

Vďaka nášmu partnerstvu s ČSOB si môžu všetci naši klienti založiť bankový účet pre svoje občianske združenie alebo inú mimovládnu neziskovú organizáciu na počkanie v ktorejkoľvek pobočke banky na Slovensku. Zriadený bankový účet bude na celých 12 mesiacov úplne zadarmo.

Reklama v hodnote 10.000$ za mesiac

Propagujte vašu organizáciu na Google zdarma. Získajte reklamný kredit vo výške 10 000$ každý mesiac. Vďaka spolupráci s firmou AboveX Digital, ktorá je jediným Google Ad Grants partnerom na Slovensku, získate sprocesovanie grantovej prihlášky v hodnote 500€ zadarmo.

Prehľadné webstránky s 30% zľavou

Zviditeľnite svoju neziskovú organizáciu v online priestore vďaka šikovnej a prehľadnej webstránke. Jednoduchá administrácia webu a skvelý tím, ktorý sa postará, aby bola vaša webstránka tip-top po vizuálnej aj technickej stránke.

Vedenie účtovníctva prvé 3 mesiace zadarmo

Komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva občianskych združení ako aj ostatných mimovládnych neziskových organizácií, spracovania mzdovej a personálnej agendy, daňového poradenstva, od konzultácií až po zastupovanie pred správcom dane a audity.

Najčastejšie kladené otázky

Aké údaje a informácie od vás potrebujeme?                                      ▾

Na likvidáciu neziskovej organizácie a prípravu dokumentov budeme od vás potrebovať sken štatútu neziskovej organizácie ktorú chcete zrušiť, zoznam členov združenia, údaje štatutára, info či má alebo mala nezisková organizácia zamestnancov a info či má alebo mala nezisková organizácia bankový účet.Všetko vám prehľadne zhrnieme v emaily ktorý vám pošleme, stačí keď nás kontaktujete.

Ako prebieha likvidácia neziskovej organizácie?                                 ▾

Likvidácia sa rozdeľuje do dvoch štádii. Prvé štádium je vstup do likvidácie, vymenovanie likvidátora (likvidátorom je spravidla štatutár - riaditeľ) a zmena názvu. Nezisková organizácia bude používať názov s dodatkom v likvidácii. Do prvého štádia spadá aj zverejnenie oznámenia do Obchodného vestníka ktorým sa oznamuje, že nezisková organizácia vstúpila do likvidácie a že veritelia majú možnosť si prihlásiť svoje pohľadávky. Po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia tohto oznámenia pristupujeme k druhému štádiu. Druhé štádium je návrh na výmaz neziskovej organizácie. Celý proces likvidácie až po samotný výmaz neziskovej organizácie z registra zabezpečujeme my. Vy len podpíšete dokumenty a my sa postaráme o všetko ostatné.

Nemám štatút neziskovej organizácie, čo teraz?                                 ▾

V prípade ak neviete nájsť originál aktuálneho znenia štatútu a ani jeho elektronickú formu (pdf, word), nevadí. V tomto prípade vieme zabezpečiť znenie štatútu z Okresného úradu. Samozrejme akákoľvek komplikácie je pre náš tím výzvou, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme.

Ako dlho trvá zrušenie neziskovej organizácie?                                              ▾

Časovo je to u nás veľmi rýchle, dokumenty posielame klientom zvyčajne do 48h od prijatia platby. Celý proces až po finálny výmaz trvá priemerne cca 7 mesiacov; dĺžka procesu je viazaná na zákonné lehoty.

Čo v prípade, ak má nezisková organizácia záväzky (dlhy) ?                         ▾

Odpoveď na túto otázku je komplexná a vyžaduje si individuálny prístup a zhodnotenie situácie v neziskovej organizácii. V prípade, ak má nezisková organizácia záväzky, treba pristupovať k problematike citlivo, nakoľko tu vstupuje faktor zodpovednosti štatutárneho orgánu za jeho konanie. Náš tím v Aliancii neziskových organizácii sa skladá aj z insolvenčných odborníkov, preto nás neváhajte kontaktovať.

Čo nastane po skončení likvidácie?                                                                   ▾

Po skončení likvidácie nastáva výmaz neziskovej organizácie z registra neziskovej organizácii/registra mimovládnych organizácii; nezisková organizácia prestane existovať a stratí právnu subjektivitu.

Najčastejšie kladené otázky

Aké údaje a informácie od vás potrebujeme?     ▾

Na likvidáciu neziskovej organizácie a prípravu dokumentov budeme od vás potrebovať sken štatútu neziskovej organizácie ktorú chcete zrušiť, zoznam členov združenia, údaje štatutára, info či má alebo mala nezisková organizácia zamestnancov a info či má alebo mala nezisková organizácia bankový účet.Všetko vám prehľadne zhrnieme v emaily ktorý vám pošleme, stačí keď nás kontaktujete.

Ako prebieha likvidácia neziskovej organizácie?     ▾

Likvidácia sa rozdeľuje do dvoch štádii. Prvé štádium je vstup do likvidácie, vymenovanie likvidátora (likvidátorom je spravidla štatutár - riaditeľ) a zmena názvu. Nezisková organizácia bude používať názov s dodatkom v likvidácii. Do prvého štádia spadá aj zverejnenie oznámenia do Obchodného vestníka ktorým sa oznamuje, že nezisková organizácia vstúpila do likvidácie a že veritelia majú možnosť si prihlásiť svoje pohľadávky. Po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia tohto oznámenia pristupujeme k druhému štádiu. Druhé štádium je návrh na výmaz neziskovej organizácie. Celý proces likvidácie až po samotný výmaz neziskovej organizácie z registra zabezpečujeme my. Vy len podpíšete dokumenty a my sa postaráme o všetko ostatné.

Nemám štatút neziskovej organizácie, čo teraz?     ▾

V prípade ak neviete nájsť originál aktuálneho znenia štatútu a ani jeho elektronickú formu (pdf, word), nevadí. V tomto prípade vieme zabezpečiť znenie štatútu z Okresného úradu. Samozrejme akákoľvek komplikácie je pre náš tím výzvou, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme.

Ako dlho trvá zrušenie neziskovej organizácie?     ▾

Časovo je to u nás veľmi rýchle, dokumenty posielame klientom zvyčajne do 48h od prijatia platby. Celý proces až po finálny výmaz trvá priemerne cca 7 mesiacov; dĺžka procesu je viazaná na zákonné lehoty.

Čo v prípade, ak má nezisková organizácia záväzky (dlhy) ?     ▾

Odpoveď na túto otázku je komplexná a vyžaduje si individuálny prístup a zhodnotenie situácie v neziskovej organizácii. V prípade, ak má nezisková organizácia záväzky, treba pristupovať k problematike citlivo, nakoľko tu vstupuje faktor zodpovednosti štatutárneho orgánu za jeho konanie. Náš tím v Aliancii neziskových organizácii sa skladá aj z insolvenčných odborníkov, preto nás neváhajte kontaktovať.

Čo nastane po skončení likvidácie?     ▾

Po skončení likvidácie nastáva výmaz neziskovej organizácie z registra neziskovej organizácii/registra mimovládnych organizácii; nezisková organizácia prestane existovať a stratí právnu subjektivitu.

Čo o nás povedali

Ťeší nás vaša spokojnosť. Dáva nám chuť pracovať aj naďalej s maximálnym úsilim. Sme tu pre vás už viac ako 15 rokov a za ten čas sme stihli pomôcť množstvu neziskových organizácií. Najväčšia odmena je pre nás vždy spokojnosť zákaznika. 

"Ďakujem veľmi pekne za promptné a bezproblémové založenie našej neziskovej organizácie. Pre založenie cez Alianciu neziskových organizácií sme sa rozhodli na základe odporúčania od známeho a bolo to správne rozhodnutie."


    Patrik Szabó

     Inline Hockey Slovakia

"Potrebovali sme občianske združenie na zbieranie 2% z dane pre našu chorú dcérku. Vybrali sme si služby ANO a neľutujeme. Kúpa prebehla hladko a taktiež nám poskytli množstvo užitočných informácií pre naše začiatky."


    Michaela Mikušová  

     Neziskové združenie Zdravie

Vybrané referencie

Bolo nás počuť

Mám záujem o zrušenie neziskovej organizácie

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom vás budeme kontaktovať. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia vašej konkrétnej požiadavky. 

Vaše meno
E-mail
Telefón
Správa pre nás

Vybrané referencie

Bolo nás počuť

Mám záujem o zrušenie n.o.

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom vás budeme kontaktovať.

Vaše meno
E-mail
Telefón (nepovinné)
Správa pre nás