ÚVOD   |   ZALOŽENIE   |   ZALOŽENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Založenie občianskeho združenia

Občianske združenie je najčastejšie využívaná právna forma mimovládnej neziskovej organizácie na Slovensku. Založte si ho aj vy. S nami to bude jednoduché a bez starostí.

Založenie občianskeho združenia

Občianske združenie je najčastejšie využívaná právna forma mimovládnej neziskovej organizácie na Slovensku. Založte si ho aj vy. S nami to bude jednoduché a bez starostí.

Prenechajte celý proces založenia vášho občianskeho združenia na nás, postaráme sa vám o všetky potrebné úkony spojené so založením a vznikom. Celý proces je zabezpečovaný advokátskou kanceláriou. Vy len podpíšte pripravené dokumenty a my sa postaráme o všetko ostatné. Služby poskytujeme po celom území Slovenskej republiky bez nutnosti osobnej návštevy u nás. Aliancia neziskových organizácií Slovenska už viac ako pätnásť rokov pomáha ľuďom so zakladaním a správou neziskových organizácií. Pridajte sa aj vy k naším spokojným klientom.

Aká je cena a čo je v nej zahrnuté?

Úvodné poradenstvo a konzultácia vašich požiadaviek 

Vyhotovenie zakladateľskej dokumentácie vrátane stanov a zápisnice

Zápis združenia do registra mimovládnych neziskových organizácií

Zaregistrovanie stanov občianskeho združenia

Registrácia občianskeho združenia k IČO

Odovzdanie zaregistrovanej dokumentácie

99€

K cene treba pripočítať
správny poplatok 50€

Aká je cena a čo je v nej zahrnuté?

Konzultácia vašich požiadaviek 

Príprava zakladateľskej dokumentácie 

Uhradenie príslušného poplatku 

Zápis združenia do registra

Zaregistrovanie stanov združenia

Registrácia združenia k IČO

Odovzdanie všetkej dokumentácie

99€

K cene treba pripočítať
správny poplatok 50€

Ako s nami prebieha založenie občianskeho združenia?

Kontaktujte nás

Spojiť sa s nami môžete telefonicky, emailom alebo cez kontaktný formulár


Poskytnete nám údaje

Zašleme vám informačný email, aké údaje od vás budeme potrebovať (názov, sídlo, členov a pod.)


Platba za služby

Po zaslaní potrebných údajov a informácií pripravíme dokumenty na založenie o.z. a pošleme vám platobné informácie


Pošleme vám dokumenty

Po prijatí platby vám pošleme vyhotovené zakladateľské dokumenty na email


Podpíšete dokumenty

Dokumenty si vytlačíte, podpíšete podľa našich inštrukcií a pošlete nám ich poštou alebo nám ich odovzdáte osobne u nás v kancelárií


My zariadíme všetko ostatné

Zabezpečíme zápis združenia do registra mimovládnych neziskových organizácií, zaregistrovanie stanov, pridelenie IČO a po registrácii vám odovzdáme kompletnú dokumentáciu k združeniu aby ste mohli riadne fungovať


Ako s nami prebieha založenie občianskeho združenia?

Kontaktujte nás

Spojiť sa s nami môžete telefonicky, emailom alebo cez kontaktný formulár

Poskytnete nám údaje

Zašleme vám informačný email, aké údaje od vás budeme potrebovať (názov, sídlo, členov a pod.)

Platba za služby

Po zaslaní potrebných údajov pripravíme dokumenty na založenie o.z. a vystavíme vám faktúru

Pošleme vám dokumenty

Po prijatí platby vám pošleme vyhotovené zakladateľské dokumenty na email.

Podpíšete dokumenty

Dokumenty si vytlačíte, podpíšete a pošlete nám ich poštou alebo nám ich odovzdáte osobne u nás v kancelárií

Ostatné zariadíme my

Zabezpečíme zápis združenia do registra mimovládnych neziskových organizácií, zaregistrovanie stanov, pridelenie IČO a po registrácii vám odovzdáme kompletnú dokumentáciu k združeniu aby ste mohli riadne fungovať

Benefity pre našich klientov k založeniu o.z. zdarma

Bankový účet v ČSOB na 12 mesiacov úplne zadarmo

Vďaka nášmu partnerstvu s ČSOB si môžu všetci naši klienti založiť bankový účet pre svoje občianske združenie alebo inú mimovládnu neziskovú organizáciu na počkanie v ktorejkoľvek pobočke banky na Slovensku. Zriadený bankový účet bude na celých 12 mesiacov úplne zadarmo.

Prehľadné webstránky s 30% zľavou

Zviditeľnite svoje občianske združenie alebo inú mimovládnu neziskovú organizáciu v online priestore vďaka šikovnej a prehľadnej webstránke. Jednoduchá administrácia webu a skvelý tím, ktorý sa postará, aby bola vaša webstránka tip-top po vizuálnej aj technickej stránke.

Reklama v hodnote 10 000za mesiac

Propagujte vašu organizáciu na Google zdarma. Získajte reklamný kredit vo výške 10 000$ každý mesiac. Vďaka spolupráci s firmou AboveX Digital, ktorá je jediným Google Ad Grants partnerom na Slovensku, získate sprocesovanie grantovej prihlášky v hodnote 500€ zadarmo.

Vedenie účtovníctva prvé 3 mesiace zadarmo

Komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva občianskych združení ako aj ostatných mimovládnych neziskových organizácií, spracovania mzdovej a personálnej agendy, daňového poradenstva, od konzultácií až po zastupovanie pred správcom dane a audity.

Benefity pre našich klientov k založeniu o.z. zdarma

Bankový účet v ČSOB na 12 mesiacov úplne zadarmo

Vďaka nášmu partnerstvu s ČSOB si môžu všetci naši klienti založiť bankový účet pre svoje občianske združenie alebo inú mimovládnu neziskovú organizáciu na počkanie v ktorejkoľvek pobočke banky na Slovensku. Zriadený bankový účet bude na celých 12 mesiacov úplne zadarmo.

Reklama v hodnote 10.000$ za mesiac

Propagujte vašu organizáciu na Google zdarma. Získajte reklamný kredit vo výške 10 000$ každý mesiac. Vďaka spolupráci s firmou AboveX Digital, ktorá je jediným Google Ad Grants partnerom na Slovensku, získate sprocesovanie grantovej prihlášky v hodnote 500€ zadarmo.

Prehľadné webstránky s 30% zľavou

Zviditeľnite svoju neziskovú organizáciu v online priestore vďaka šikovnej a prehľadnej webstránke. Jednoduchá administrácia webu a skvelý tím, ktorý sa postará, aby bola vaša webstránka tip-top po vizuálnej aj technickej stránke.

Vedenie účtovníctva prvé 3 mesiace zadarmo

Komplexné služby v oblasti vedenia účtovníctva občianskych združení ako aj ostatných mimovládnych neziskových organizácií, spracovania mzdovej a personálnej agendy, daňového poradenstva, od konzultácií až po zastupovanie pred správcom dane a audity.

Najčastejšie kladené otázky

Aké údaje a informácie od vás potrebujeme?                                      ▾

Na založenie občianskeho združenia a prípravu zakladateľských dokumentov budeme od vás potrebovať názov občianskeho združenia, adresu sídla, údaje aspoň troch zakladateľov a stručný opis činností aké bude občianskeho združenie vykonávať. Všetko vám prehľadne zhrnieme v emaily ktorý vám pošleme, stačí keď nás kontaktujete.

Aký má byť názov občianskeho združenia?                                          ▾

Názov občianskeho združenia môže byť v Slovenskom jazyku ako aj v cudzom jazyku. Názov môže ale nemusí obsahovať označenie právnej formy (koncovku o.z., OZ, občianske združenie). Názov občianskeho združenia nesmie byť hanlivý, urážlivý alebo zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci alebo s názvom inej právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Zhodu si viete odkontrolovať na tomto ODKAZE. Po otvorení stránky treba kliknúť na „vstúpiť bez prihlásenia“, vypísať do druhého pola požadovaný názov a zakliknúť „Fulltextové vyhľadávanie...“. Ak nenájde zhodu, názov je voľný.

Kde môže byť sídlo? Musím mať vlastné priestory?                            ▾

Sídlo občianskeho združenia slúži najmä ako korešpondečná adresa. Sídlo môžete mať v byte, dome, prípadne akejkoľvek inej nehnuteľnosti. Väčšina klientov uvádza ako sídlo občianskeho združenia adresu bydliska jedného z členov. Na adrese sídla nie ste povinný vykonávať činnosť. 

Kto môže byť zakladateľom a koľko ich musí byť?                               ▾

Na založenie občianskeho združenia sú potrebné minimálne tri fyzické osoby z ktorých aspoň jedna musí byť staršia ako 18 rokov. Minimálny vek zakladateľa zákon nešpecifikuje, no z praxe odporúčame, aby mal aspoň 12 rokov. Zakladateľom občianskeho združenia môže byť aj cudzinec (osoba s pobytom mimo územia SR) resp. viacero cudzincov, no aspoň jeden zo zakladateľov musí byť občan Slovenskej republiky a musí mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Chýba mi ďalší zakladateľ, čo môžem urobiť?                                      ▾

V prípade ak vám chýba zakladateľ (musíte byť minimálne traja), odporúčame osloviť niekoho z rodiny, príp. inú blízku osobu. Táto osoba len podpíše návrh na registráciu občianskeho združenia spolu s ostatnými zakladateľmi. Žiadne povinnosti jej z toho nevyplývajú a nemá to ani žiadne pracovné, odvodové, daňové alebo sociálne dopady. Ak táto osoba nebude mať záujem byť členom združenia, ihneď po vzniku môže z občianskeho združenia vystúpiť.

Aké sú hlavné výhody občianskeho združenia?                                   ▾

Verejnoprospešné aktivity - Na vykonávanie alebo podporu akýchkoľvek verejnoprospešných cieľov je občianske združenie ideálnou voľbou, je najobľúbenejšia a najčastejšie zakladaná forma mimovládnej neziskovej organizácie.

Nižšie dane - Zdaňovanie občianskeho združenia sa výrazne líši od klasických obchodných spoločností, ako sú napríklad akciovky, či eseročky. Za splnenia určitých podmienok je možné veľké množstvo príjmov považovať za príjmy oslobodené od dane; to sa samozrejme netýkaobčianskeho združenia, ktoré vykonáva čisto podnikateľskú aktivitu.

2% z dane - Jednou z významných možností financovania občianskeho združenia je možnosť zbierať 2% zo zaplatenej dane fyzických alebo právnických osôb. Využite možnosť zbierať 2% z dane aj vy.  

Dotácie - Pre mimovládne neziskové organizácie a teda aj pre občianske združenia existuje veľké množstvo príležitostí na čerpanie dotácií a grantov určených na podporu ich všeobecnoprospešných činností a cieľov.

Podnikanie - Občianske združenie je oprávnené podporne pri svojej činnosti aj podnikať. Výhody možnosti podnikať na občianske združenie využíva stále viac klientov.

Koľko členov musí mať občianske združenie?                                      ▾

Na založenia a vznik občianskeho združenia sú potrebné minimálne tri fyzické osoby. Po založení resp. vzniku občianskeho združenia nie je zákonom stanovený minimálny počet členov. To znamená že po vzniku môže byť v občianskom združení pokojne len jedna osoba/člen. 

Aké povinnosti má občianske združenie?                                             ▾

Zjednodušene povedané, ak občianske združenie nevykonáva žiadnu činnosť a nemá žiadne príjmy, tak nemá žiadnu povinnosť (odvodovú, daňovú, účtovnú a pod.). Nemá v takom prípade dokonca ani povinnosť podať daňové priznanie. To, aké bude mať občianske združenie následne povinnosti záleží od povahy činností, ktoré bude vykonávať a aké príjmy bude mať. S poukazom na vyššie uvedené, je preto dôležité posudzovať povinnosti občianskeho združenia osobitne prípad od prípadu.

Musí občianske združenie viesť účtovníctvo?                                       ▾

Áno, je povinné viesť jednoduché účtovníctvo. Ak občianske združenie podniká (má vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení) alebo jeho príjmy presiahli 200 000€  za rok, je povinné viesť podvojné účtovníctvo.

Ako dlho trvá založenie občianskeho združenia?                                                ▾

Časovo je to u nás veľmi rýchle, zakladateľské dokumenty posielame klientom zvyčajne do 24h od prijatí platby. Ministerstvu však registrácia občianskeho združenia momentálne trvá cca 30 až 60 dní. Zákonnú lehotu 15 dní na registráciu občianskeho združenia ministerstvo nedodržiava resp. nestíha z dôvodu veľkého množstva agendy.

Aké dokumenty dostanem po vzniku občianskeho združenia?                        ▾

Po vybavení registrácie občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR vám pošleme príp. odovzdáme osobne u nás v kancelárií ministerstvom opečiatkované stanovy občianskeho združenia, potvrdenie o pridelení IČO a taktiež ako jediný oproti konkurenčným portálom vám odovzdáme vypracovanú zápisnicu zo zasadnutia ustanovujúceho orgánu. Zápisnicu budete potrebovať pre riadne fungovanie občianskeho združenia, napríklad aj pre založenie bankového účtu.

Založenie nového združenia alebo kúpa už existujúceho združenia?             ▾

Pokiaľ máte záujem zbierať 2% z dane, tak kúpou existujúceho občianskeho združenie môžete zbierať o rok skôr ako pri založení nového občianskeho združenia. Ak potrebujete čo najskôr fungovať a vykonávať činnosť prostredníctvom občianskeho združenia, tak kúpou ready-made občianskeho združenia môžete už v deň podpisu dokumentov, čiže okamžite. Majiteľom (predsedom, členom) sa stávate v okamihu podpisu listín. Pri založení nového občianskeho združenia treba rátať cca 30 - 60 dní kým ministerstvo zaregistruje občianske združenie. Zákonnú lehotu na registráciu občianskeho združenia 15 dní ministerstvo nedodržiava resp. nestíha z dôvodu veľkého množstva agendy. Viac informácií o službe kúpy občianskeho združenia sa dozviete na tomto odkaze.

Musí mať občianske združenie bankový účet?                                                    ▾

Nie, občianske združenie nie je povinné mať zriadený bankový účet, je to dobrovoľné. Pokiaľ však plánujete na občianske združenie zbierať 2% z dane, bankový účet potrebovať budete.

Chcem prijímať 2% z dane, ako na to?                                                                  ▾

Na to, aby občianske združenie mohlo prijímať 2% z dane, musí sa zaregistrovať u notára do zoznamu prijímateľov 2% z dane. Registrácia prebieha každý rok iba medzi 1. septembrom a 15. decembrom. Hlavnou podmienkou, aby sa mohlo občianske združenie zaregistrovať na prijímanie 2% z dane už tento rok je aby bolo založené v minulom roku alebo skôr (2023, 2022, 2021, atď...). To znamená, že pokiaľ by sme vám teraz založili občianske združenie, zaregistrovať za prijímateľa 2% z dane sa budete môcť až v roku 2025 a prvé financie z 2% vám prídu na účet v roku 2026 (za zdaňovacie obdobie 2025). Pokiaľ by ste chceli zbierať 2% z dane už za tento rok 2024, máme k dispozícii na predaj naše občianske združenia. Tieto združenia môžu prijímať 2% z dane o rok skôr v porovnaní so združením, ktoré by sme vám zakladali teraz. Naše občianske združenia nevykonávali žiadnu činnosť, sú bez akýchkoľvek záväzkov a boli založené len za účelom ďalšieho predaja. Zmluvne garantujeme bezdlžnosť našich občianskych združení. Takéto občianske združenie môžeme previesť na vás, samozrejmosťou je aj zmena názvu, sídla, činností a stanov na vami požadované. Viac informácií o tejto službe sa dozviete na tomto odkaze.

Aké sú rozdiely medzi občianskym združením a neziskovou organizáciou?  ▾

Obidve právne formy patria medzi mimovládne neziskové organizácie. Nejasnosť vyvoláva najmä to, že medzi mimovládne neziskové organizácie patrí rovnomenná právna forma „nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby“. Mnoho klientov nás oslovuje s požiadavkou o založenie neziskovej organizácie. Klientov však vždy kontaktujeme aby sme spoločne odkonzultovali, či majú záujem o založenie občianskeho združenia alebo neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Po objasnení, že aj občianske združenie patrí medzi formy mimovládnej neziskovej organizácie a vysvetlení rozdielov medzi nimi, sa mnoho klientov rozhodne nakoniec pre založenie občianskeho združenia. Občianske združenie je oproti neziskovej organizácií právna forma s jednoduchšou štruktúrou a fungovaním. V neziskovej organizácií budete potrebovať na zloženie orgánov minimálne 5 osôb (3 osoby správna rada, riaditeľ a revízor). V občianskom združení stačí aj jedna osoba – predseda. Nezisková organizácia ma oproti občianskemu združeniu jednu povinnosť navyše, a to každoročné zverejňovanie výročnej správy do registra účtovných závierok. Čo sa týka daní, účtovníctva, dotácií, zbierania 2% z dane, získavania darov a podobne, sú na tom úplne rovnako. Detailnejšie sme sa porovnaniu venovali v tomto článku.

Je cena za založenie občianskeho združenia konečná?                                     ▾

Áno, pri štandardnom založení občianskeho združenia je cena 99€ + 50€ správny poplatok konečná. Cena je za nami štandardne vyhotovené stanovy, do ktorých zapracujeme váš požadovaný názov, adresu sídla a ciele a činnosti podrobne upravíme na vami požadovaný účel. Viac ako 90% klientov využíva štandardné založenie občianskeho združenia v tejto cene. V prípade záujmu o zložitejšiu úpravu stanov tzv. "na mieru" (iné orgány ako predseda a členská schôdza, špecifická úprava právomocí na základe požiadaviek klienta a podobne) pristupujeme k príprave dokumentov osobitne a na základe toho dochádza k individuálnemu naceneniu služby. 

Mám vlastné stanovy, založíte mi združenie s nimi?                                          ▾

V cene štandardného založenia 99€ + 50€ správny poplatok vám poskytujeme naše overené a vypracované stanovy do ktorých zapracujeme váš požadovaný názov, adresu sídla a ciele a činnosti podrobne upravíme na vami požadovaný účel. Pokiaľ by ste chceli použiť vlastné stanovy, museli by sme vami poskytnuté stanovy analyzovať a prípadne upraviť tak, aby boli vhodné na zaregistrovanie Ministerstvom vnútra SR, nakoľko pri registrácií aj malá chyba môže zavážiť a stanovy ministerstvo nezaregistruje a celý proces sa skomplikuje. Pokiaľ by ste trvali na tom, aby sme použili vaše stanovy, museli by sme taktiež osobitne vypracovať aj jednotlivé zápisnice z ustanovujúcich orgánov, ktoré štandardne klientom pripravujeme, aby sa nimi mohli preukazovať pri dôležitých úkonoch (napr. otvorenie účtu v banke a pod.). Vyššie uvedené úkony by z našej strany boli realizované nad rámec štandardného založenia a preto nie sú zahrnuté v cene za štandardné založenie 99€ + 50€ správny poplatok. Samozrejme ak si prajete, aby sme použili vaše stanovy a tie aj upravili, pošlite nám ich a my vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku za naše služby.

Stanovy chcem upraviť vo viacerých bodoch, aký je postup?                           ▾

Obdržali ste od nás vyhotovené dokumenty a chcete dodatočne realizovať zmeny v stanovách? Pokiaľ ide o jednoduché zmeny, ktoré si nevyžadujú takpovediac žiadnu časovú náročnosť, nie je problém, zmenu zapracujeme (napr. doplnenie ďalších cieľov a činností). Ak by však išlo o akokoľvek náročnejšie zmeny (štruktúra orgánov, úprava právomoci, atď.), klientov vždy informujeme, že ide o službu nad rámec vopred dohodnutého postupu a bude nutné zvoliť dodatočné nacenenie služby. Samozrejme všetko vyššie uvedené sa realizuje striktne po dôkladnej analýze a dohode s klientom.

Najčastejšie kladené otázky

Aké údaje a informácie od vás potrebujeme?     ▾

Na založenie občianskeho združenia a prípravu zakladateľských dokumentov budeme od vás potrebovať názov občianskeho združenia, adresu sídla, údaje aspoň troch zakladateľov a stručný opis činností aké bude občianskeho združenie vykonávať. Všetko vám prehľadne zhrnieme v emaily ktorý vám pošleme, stačí keď nás kontaktujete.

Aký má byť názov občianskeho združenia?     ▾

Názov občianskeho združenia môže byť v Slovenskom jazyku ako aj v cudzom jazyku. Názov môže ale nemusí obsahovať označenie právnej formy (koncovku o.z., OZ, občianske združenie). Názov občianskeho združenia nesmie byť hanlivý, urážlivý alebo zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci alebo s názvom inej právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Zhodu si viete odkontrolovať na tomto odkaze. Treba kliknúť navstúpiť bez prihlásenia“, vypísať do druhého pola požadovaný názov a zakliknúť „Fulltextové vyhľadávanie...“. Ak nenájde zhodu, názov je voľný.

Kde môže byť sídlo? Musím mať vlastné priestory?     ▾

Sídlo občianskeho združenia slúži najmä ako korešpondečná adresa. Sídlo môžete mať v byte, dome, prípadne akejkoľvek inej nehnuteľnosti. Väčšina klientov uvádza ako sídlo občianskeho združenia adresu bydliska jedného z členov. Na adrese sídla nie ste povinný vykonávať činnosť. 

Kto môže byť zakladateľom a koľko ich musí byť?     ▾

Na založenie občianskeho združenia sú potrebné minimálne tri fyzické osoby z ktorých aspoň jedna musí byť staršia ako 18 rokov. Minimálny vek zakladateľa zákon nešpecifikuje, no z praxe odporúčame, aby mal aspoň 12 rokov. Zakladateľom občianskeho združenia môže byť aj cudzinec (osoba s pobytom mimo územia SR) resp. viacero cudzincov, no aspoň jeden zo zakladateľov musí byť občan Slovenskej republiky musí mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Chýba mi ďalší zakladateľ, čo môžem urobiť?     ▾

V prípade ak vám chýba zakladateľ (musíte byť minimálne traja), odporúčame osloviť niekoho z rodiny, príp. inú blízku osobu. Táto osoba len podpíše návrh na registráciu občianskeho združenia spolu s ostatnými zakladateľmi. Žiadne povinnosti jej z toho nevyplývajú a nemá to ani žiadne pracovné, odvodové, daňové alebo sociálne dopady. Ak táto osoba nebude mať záujem byť členom združenia, ihneď po vzniku môže z občianskeho združenia vystúpiť.

Aké sú hlavné výhody občianskeho združenia?     ▾

Verejnoprospešné aktivity - Na vykonávanie alebo podporu akýchkoľvek verejnoprospešných cieľov je občianske združenie ideálnou voľbou, je najobľúbenejšia a najčastejšie zakladaná forma mimovládnej neziskovej organizácie.

Nižšie dane - Zdaňovanie občianskeho združenia sa výrazne líši od klasických obchodných spoločností, ako sú napríklad akciovky, či eseročky. Za splnenia určitých podmienok je možné veľké množstvo príjmov považovať za príjmy oslobodené od dane; to sa samozrejme netýkaobčianskeho združenia, ktoré vykonáva čisto podnikateľskú aktivitu.

2% z dane - Jednou z významných možností financovania občianskeho združenia je možnosť zbierať 2% zo zaplatenej dane fyzických alebo právnických osôb. Využite možnosť zbierať 2% z dane aj vy.  

Dotácie - Pre mimovládne neziskové organizácie a teda aj pre občianske združenia existuje veľké množstvo príležitostí na čerpanie dotácií a grantov určených na podporu ich všeobecnoprospešných činností a cieľov.

Podnikanie - Občianske združenie je oprávnené podporne pri svojej činnosti aj podnikať. Výhody možnosti podnikať na občianske združenie využíva stále viac klientov.

Koľko členov musí mať občianske združenie?     ▾

Na založenia a vznik občianskeho združenia sú potrebné minimálne tri fyzické osoby. Po založení resp. vzniku občianskeho združenia nie je zákonom stanovený minimálny počet členov. To znamená že po vzniku môže byť v občianskom združení pokojne len jedna osoba/člen. 

Aké povinnosti májú občianske združenia?     ▾

Zjednodušene povedané, ak občianske združenie nevykonáva žiadnu činnosť a nemá žiadne príjmy, tak nemá žiadnu povinnosť (odvodovú, daňovú, účtovnú a pod.). Nemá v takom prípade dokonca ani povinnosť podať daňové priznanie. To, aké bude mať občianske združenie následne povinnosti záleží od povahy činností, ktoré bude vykonávať a aké príjmy bude mať. S poukazom na vyššie uvedené, je preto dôležité posudzovať povinnosti občianskeho združenia osobitne prípad od prípadu.

Musí občianske združenie viesť účtovníctvo?     ▾

Áno, je povinné viesť jednoduché účtovníctvo. Ak občianske združenie podniká (má vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení) alebo jeho príjmy presiahli 200 000€  za rok, je povinné viesť podvojné účtovníctvo.

Ako dlho trvá založenie občianskeho združenia?     ▾

Časovo je to u nás veľmi rýchle, zakladateľské dokumenty posielame klientom zvyčajne do 24h od prijatí platby. Ministerstvu však registrácia občianskeho združenia momentálne trvá cca 30 až 60 dní. Zákonnú lehotu 15 dní na registráciu občianskeho združenia ministerstvo nedodržiava resp. nestíha z dôvodu veľkého množstva agendy.

Aké dokumenty dostanem po vzniku občianskeho združenia?     ▾

Po vybavení registrácie občianskeho združenia na Ministerstve vnútra SR vám pošleme príp. odovzdáme osobne u nás v kancelárií ministerstvom opečiatkované stanovy občianskeho združenia, potvrdenie o pridelení IČO a taktiež ako jediný oproti konkurenčným portálom vám odovzdáme vypracovanú zápisnicu zo zasadnutia ustanovujúceho orgánu. Zápisnicu budete potrebovať pre riadne fungovanie občianskeho združenia, napríklad aj pre založenie bankového účtu.

Založenie nového združenia alebo kúpa už existujúceho združenia?     ▾

Pokiaľ máte záujem zbierať 2% z dane, tak kúpou existujúceho občianskeho združenie môžete zbierať o rok skôr ako pri založení nového občianskeho združenia. Ak potrebujete čo najskôr fungovať a vykonávať činnosť prostredníctvom občianskeho združenia, tak kúpou ready-made občianskeho združenia môžete už v deň podpisu dokumentov, čiže okamžite. Majiteľom (predsedom, členom) sa stávate v okamihu podpisu listín. Pri založení nového občianskeho združenia treba rátať cca 30 - 60 dní kým ministerstvo zaregistruje občianske združenie. Zákonnú lehotu na registráciu občianskeho združenia 15 dní ministerstvo nedodržiava resp. nestíha z dôvodu veľkého množstva agendy. Viac informácií o službe kúpy občianskeho združenia sa dozviete na tomto odkaze.

Musí mať občianske združenie bankový účet?     ▾

Nie, občianske združenie nie je povinné mať zriadený bankový účet, je to dobrovoľné. Pokiaľ však plánujete na občianske združenie zbierať 2% z dane, bankový účet potrebovať budete.

Chcem na združenie prijímať 2% z dane, ako na to?     ▾

Na to, aby občianske združenie mohlo prijímať 2% z dane, musí sa zaregistrovať u notára do zoznamu prijímateľov 2% z dane. Registrácia prebieha každý rok iba medzi 1. septembrom a 15. decembrom. Hlavnou podmienkou, aby sa mohlo občianske združenie zaregistrovať na prijímanie 2% z dane už tento rok je aby bolo založené v minulom roku alebo skôr (2023, 2022, 2021, atď...). To znamená, že pokiaľ by sme vám teraz založili občianske združenie, zaregistrovať za prijímateľa 2% z dane sa budete môcť až v roku 2025 a prvé financie z 2% vám prídu na účet v roku 2026 (za zdaňovacie obdobie 2025). Pokiaľ by ste chceli zbierať 2% z dane už za tento rok 2024, máme k dispozícii na predaj naše občianske združenia. Tieto združenia môžu prijímať 2% z dane o rok skôr v porovnaní so združením, ktoré by sme vám zakladali teraz. Naše občianske združenia nevykonávali žiadnu činnosť, sú bez akýchkoľvek záväzkov a boli založené len za účelom ďalšieho predaja. Zmluvne garantujeme bezdlžnosť našich občianskych združení. Takéto občianske združenie môžeme previesť na vás, samozrejmosťou je aj zmena názvu, sídla, činností a stanov na vami požadované. Viac informácií o tejto službe sa dozviete na tomto odkaze.

Aké sú rozdiely medzi občianskym združením a neziskovou organizáciou?  ▾

Obidve právne formy patria medzi mimovládne neziskové organizácie. Nejasnosť vyvoláva najmä to, že medzi mimovládne neziskové organizácie patrí rovnomenná právna forma „nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby“. Mnoho klientov nás oslovuje s požiadavkou o založenie neziskovej organizácie. Klientov však vždy kontaktujeme aby sme spoločne odkonzultovali, či majú záujem o založenie občianskeho združenia alebo neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Po objasnení, že aj občianske združenie patrí medzi formy mimovládnej neziskovej organizácie a vysvetlení rozdielov medzi nimi, sa mnoho klientov rozhodne nakoniec pre založenie občianskeho združenia. Občianske združenie je oproti neziskovej organizácií právna forma s jednoduchšou štruktúrou a fungovaním. V neziskovej organizácií budete potrebovať na zloženie orgánov minimálne 5 osôb (3 osoby správna rada, riaditeľ a revízor). V občianskom združení stačí aj jedna osoba – predseda. Nezisková organizácia ma oproti občianskemu združeniu jednu povinnosť navyše, a to každoročné zverejňovanie výročnej správy do registra účtovných závierok. Čo sa týka daní, účtovníctva, dotácií, zbierania 2% z dane, získavania darov a podobne, sú na tom úplne rovnako. Detailnejšie sme sa porovnaniu venovali v tomto článku.

Je cena za založenie občianskeho združenia konečná?                                     ▾

Áno, pri štandardnom založení občianskeho združenia je cena 99€ + 50€ správny poplatok konečná. Cena je za nami štandardne vyhotovené stanovy, do ktorých zapracujeme váš požadovaný názov, adresu sídla a ciele a činnosti podrobne upravíme na vami požadovaný účel. Viac ako 90% klientov využíva štandardné založenie občianskeho združenia v tejto cene. V prípade záujmu o zložitejšiu úpravu stanov tzv. "na mieru" (iné orgány ako predseda a členská schôdza, špecifická úprava právomocí na základe požiadaviek klienta a podobne) pristupujeme k príprave dokumentov osobitne a na základe toho dochádza k individuálnemu naceneniu služby. 

Mám vlastné stanovy, založíte mi združenie s nimi?     ▾

V cene štandardného založenia 99€ + 50€ správny poplatok vám poskytujeme naše overené a vypracované stanovy do ktorých zapracujeme váš požadovaný názov, adresu sídla a ciele a činnosti podrobne upravíme na vami požadovaný účel. Pokiaľ by ste chceli použiť vlastné stanovy, museli by sme vami poskytnuté stanovy analyzovať a prípadne upraviť tak, aby boli vhodné na zaregistrovanie Ministerstvom vnútra SR, nakoľko pri registrácií aj malá chyba môže zavážiť a stanovy ministerstvo nezaregistruje a celý proces sa skomplikuje. Pokiaľ by ste trvali na tom, aby sme použili vaše stanovy, museli by sme taktiež osobitne vypracovať aj jednotlivé zápisnice z ustanovujúcich orgánov, ktoré štandardne klientom pripravujeme, aby sa nimi mohli preukazovať pri dôležitých úkonoch (napr. otvorenie účtu v banke a pod.). Vyššie uvedené úkony by z našej strany boli realizované nad rámec štandardného založenia a preto nie sú zahrnuté v cene za štandardné založenie 99€ + 50€ správny poplatok. Samozrejme ak si prajete, aby sme použili vaše stanovy a tie aj upravili, pošlite nám ich a my vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku za naše služby.

Stanovy chcem upraviť vo viacerých bodoch, aký je postup?     ▾

Obdržali ste od nás vyhotovené dokumenty a chcete dodatočne realizovať zmeny v stanovách? Pokiaľ ide o jednoduché zmeny, ktoré si nevyžadujú takpovediac žiadnu časovú náročnosť, nie je problém, zmenu zapracujeme (napr. doplnenie ďalších cieľov a činností). Ak by však išlo o akokoľvek náročnejšie zmeny (štruktúra orgánov, úprava právomoci, atď.), klientov vždy informujeme, že ide o službu nad rámec vopred dohodnutého postupu a bude nutné zvoliť dodatočné nacenenie služby. Samozrejme všetko vyššie uvedené sa realizuje striktne po dôkladnej analýze a dohode s klientom.

Čo o nás povedali

Ťeší nás vaša spokojnosť. Dáva nám chuť pracovať aj naďalej s maximálnym úsilim. Sme tu pre vás už viac ako 15 rokov a za ten čas sme stihli pomôcť množstvu neziskových organizácií. Najväčšia odmena je pre nás vždy spokojnosť zákaznika. 

"Ďakujem veľmi pekne za promptné a bezproblémové založenie našej neziskovej organizácie. Pre založenie cez Alianciu neziskových organizácií sme sa rozhodli na základe odporúčania od známeho a bolo to správne rozhodnutie."


    Patrik Szabó

     Inline Hockey Slovakia

"Potrebovali sme občianske združenie na zbieranie 2% z dane pre našu chorú dcérku. Vybrali sme si služby ANO a neľutujeme. Kúpa prebehla hladko a taktiež nám poskytli množstvo užitočných informácií pre naše začiatky."


    Michaela Mikušová  

     Neziskové združenie Zdravie

Vybrané referencie

Vybrané referencie

Bolo nás počuť

Bolo nás počuť

Mám záujem o založenie občianskeho združenia

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom vás budeme kontaktovať. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia vašej konkrétnej požiadavky. 

Vaše meno
E-mail
Telefón (nepovinné)
Správa pre nás

Mám záujem o založenie o.z.

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom vás budeme kontaktovať.

Vaše meno
E-mail
Telefón (nepovinné)
Správa pre nás