ÚVOD   |   PREDAJ   |   PREDAJ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Predaj neziskovej organizácie

Ak máte záujem čím skôr prijímať 2% z dane alebo len potrebujete neziskovú organizáciu na ktorú chcete ihneď fungovať, máme pre vás ideálne riešenie. Kúpte si neziskovú organizáciu od nás.

Predaj neziskovej organizácie

Ak máte záujem čím skôr prijímať 2% z dane alebo len potrebujete neziskovú organizáciu na ktorú chcete ihneď fungovať, máme pre vás ideálne riešenie. Kúpte si neziskovú organizáciu od nás.

Chcete zbierať 2% z dane? Naše neziskové organizácie, tzv. ready-made, spĺňajú všetky podmienky aby prijímali 2% z dane už za tento rok.  Bezdlžnosť naších neziskových organizácií zmluvne garantujeme. Zabezpečíme celý proces, vy len podpíšete dokumenty a my sa postaráme o všetko ostatné. Aliancia neziskových organizácií Slovenska už viac ako pätnásť rokov pomáha ľuďom so zakladaním a správou neziskových organizácií. Naše služby doposiaľ využilo už viac ako 3000 ľudí. Pridajte sa aj vy k naším spokojným klientom.

Aká je cena a čo je v nej zahrnuté?

Kompletný prepis neziskovej organizácie na vás

Vypracovanie dokumentov na predaj (prevod) neziskovej organizácie

Úprava štatútu na základe vaších požiadaviek (zmena názvu, sídla, cieľov, atď..)

Uhradenie správnych poplatkov za zápis zmien v registri neziskových organizácií

Zabezpečenie zápisu všetkých zmien v registri neziskových organizácií

Odovzdanie kompletnej dokumentácie k neziskovej organizácii

Dodatočné poradenstvo pri ďalšom fungovaní

690€

Konečná cena vrátane 
všetkých poplatkov

Aká je cena a čo je v nej zahrnuté?

Vypracovanie dokumentov na predaj

Úprava štatútu (názvu, cieľov, atď..)

Uhradenie správnych poplatkov 

Zápis všetkých zmien na okr. úrade

Odovzdanie kompletnej dokumentácie 

Poradenstvo k ďalšiemu fungovaniu

690€

Konečná cena vrátane
všetkých poplatkov

Ako s nami prebieha predaj neziskovej organizácie?

Kontaktujte nás

Spojiť sa s nami môžete telefonicky, emailom alebo cez kontaktný formulár ktorý nájdete na konci tejto stránky
 


Úvodná konzultácia 

Prekonzultujeme spolu celý proces a zodpovieme vaše otázky spojené s predajom n.o. Zašleme vám informačný email, aké údaje od vás budeme potrebovať (nový názov, sídlo, členov a pod.)


Pripravíme dokumenty 

Na základe informácií a údajov od vás pripravíme kompletnú dokumentáciu k predaju neziskovej organizácie


Podpis dokumentov 

Dohodneme si osobné stretnutie v Bratislave za účelom podpísania a odovzdania dokumentácie a platby. Ak nie je z vašej strany možné stretnutie, vieme všetko vybaviť prostredníctvom pošty


Môžete fungovať 

Po podpise dokumentov môžete začať ihneď využívať neziskovú organizáciu. Majiteľom (riaditeľom, členom správnej rady, atď.) sa stávate ihneď po podpise dokumentov


My zariadíme všetko ostatné

Po podpise dokumentov zabezpečíme zápis všetkých zmien na okresnom úrade a ohlásime zmenu štatútu (názov, sídlo, ciele a pod.)


Ako s nami prebieha predaj neziskovej organizácie?

Kontaktujte nás

Spojiť sa s nami môžete telefonicky, emailom alebo cez kontaktný formulár

Úvodná konzultácia 

Zodpovieme vaše otázky spojené s predajom n.o. a zašleme vám informačný email, aké údaje od vás budeme potrebovať (názov, sídlo, členov a pod.)

Pripravíme dokumenty

Na základe údajov od vás pripravíme kompletnú dokumentáciu k predaju neziskovej organizácie

Podpis dokumentov

Dohodneme si stretnutie v Bratislave za účelom podpísania a odovzdania dokumentácie a platby. Ak nie je z vašej strany možné stretnutie, vieme všetko vybaviť prostredníctvom pošty

Môžete fungovať 

Po podpise dokumentov môžete začať ihneď využívať neziskovú organizáciu. Majiteľom (riaditeľom, členom správnej rady, atď.) sa stávate ihneď po podpise dokumentov

Ostatné zariadíme my

Po podpise dokumentov zabezpečíme zápis všetkých zmien na okresnom úrade a ohlásime zmenu štatútu (názov, sídlo, ciele a pod.)

Najčastejšie kladené otázky

Aká je výhoda kúpy už existujúcej neziskovej organizácie?               ▾

Hlavnou výhodou je možnosť zbierať 2% z dane už za tento rok. Pri založení novej neziskovej organizácie by ste mohli zbierať 2% z dane až o rok neskôr tzn. až v roku 2023.

Aké údaje a informácie od vás potrebujeme?                                      ▾

Budeme od vás potrebovať nový názov, adresu sídla, údaje piatich osôb (funkcionárov) a stručný opis činností aké bude nezisková organizácia vykonávať. Všetko vám prehľadne zhrnieme v emaily ktorý vám pošleme, stačí keď nás kontaktujete. 

Aký má byť názov neziskovej organizácie?                                           ▾

Názov neziskovej organizácie môže byť v Slovenskom jazyku ako aj v cudzom jazyku. Názov musí obsahovať označenie právnej formy (nezisková organizácia alebo skratka n.o.). Názov neziskovej organizácie nesmie byť hanlivý, urážlivý alebo zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci alebo s názvom inej právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Zhodu si viete odkontrolovať na tomto odkaze. Treba kliknúť na „pokračovať bez prihlásenia“, vypísať do druhého pola požadovaný názov a zakliknúť „Fulltextové vyhľadávanie...“. Ak nenájde zhodu, názov je voľný.

Kde môže byť sídlo? Musím mať vlastné priestory?                            ▾

Sídlo neziskovej organizácie slúži najmä ako korešpondečná adresa. Sídlo môžete mať v byte, dome, prípadne akejkoľvek inej nehnuteľnosti. Väčšina klientov uvádza ako sídlo neziskovej organizácie adresu bydliska jedného z členov. Na adrese sídla nie ste povinný vykonávať činnosť.

Aké sú hlavné výhody neziskovej organizácie?                                    ▾

Verejnoprospečné aktivity - Na vykonávanie alebo podporu akýchkoľvek verejnoprospešných cieľov je nezisková organizácia ideálnou voľbou. Po občianskom združení je druhou najčastejšie zakladanou formou neziskovej organizácie na Slovensku.

Nižšie dane - Zdaňovanie neziskovej organizácie sa výrazne líši od klasických obchodných spoločností, ako sú napríklad akciovky, či eseročky. Za splnenia určitých podmienok je možné veľké množstvo príjmov považovať za príjmy oslobodené od dane. 

2% z dane - Jednou z významných možností financovania neziskovej organizácie je možnosť zbierať 2% zo zaplatenej dane fyzických alebo právnických osôb. Využite možnosť zbierať 2% z dane aj vy.

Dotácie - Pre neziskové organizácie existuje veľké množstvo príležitostí na čerpanie dotácií a grantov určených na podporu ich všeobecnoprospešných činností a cieľov.

Podnikanie - Nezisková organizácia je oprávnená podporne pri svojej činnosti aj podnikať. Výhody možnosti podnikať na neziskovú organizáciu využíva stále viac klientov.

Som cudzinec, môžem kúpiť neziskovú organizáciu?                         ▾

Áno, môžete.

Musí viesť nezisková organizácia účtovníctvo?                                           ▾

Áno, je povinné viesť jednoduché účtovníctvo. Ak nezisková organizácia podniká (má vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení) alebo jeho príjmy presiahli 200 000€  za rok, je povinné viesť podvojné účtovníctvo.

Aké povinnosti má nezisková organizácia?                                                 ▾

Nezisková organizácia má povinnosť každý rok zverejňovať výročnú správu v registri účtovných závierok. Výročnú správu ukladá nezisková organizácia do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla. To, aké bude mať ďalšie povinnosti (účtovné, odvodové, daňové..) záleží od povahy činností ktoré bude vykonávať.

Rozdiely medzi občianskym združením a neziskovou organizáciou?     ▾

Obidve právne formy patria medzi neziskové organizácie. Otázky a nejasnosti vyvoláva najmä to, že medzi neziskové organizácie patrí rovnomenná právna forma „nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby“. Mnoho klientov nás oslovuje s požiadavkou o založenie neziskovej organizácie. Klientov však vždy kontaktujeme aby sme spoločne odkonzultovali či majú záujem o založenie občianskeho združenia alebo neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Po objasnení, že aj občianske združenie patrí medzi formy neziskovej organizácie a vysvetlení rozdielov medzi nimi, sa mnoho klientov rozhodne nakoniec pre založenie občianskeho združenia. Občianske združenie je oproti neziskovej organizácií právna forma s jedoduchšou štruktúrou a fungovaním. V neziskovej organizácií budete potrebovať na zloženie orgánov minimálne 5 osôb (3 osoby správna rada, riaditeľ a revízor). V občianskom združení stačí aj jedna osoba – predseda. Ostatné osoby budú len členovia. Nezisková organizácia ma oproti občianskemu združeniu jednu povinnosť navyše, a to každoročne zverejňovať výročnú správu do registra účtovných závierok. Občianske združenie môže mať neobmedzený počet členov, v neziskovej organizácií môže byť len 5 osôb, tzn. tie osoby ktoré sú v orgánoch. Čo sa týka daní, účtovníctva, dotácií, zbierania 2% z dane, získavania darov a podobne, sú na tom úplne rovnako. 

Je cena za predaj neziskovej organizácie konečná?                                   ▾

Áno, cena za predaj neziskovej organizácie je konečná a nenavyšuje sa už o žiadne iné poplatky. 

Musí mať nezisková organizácia bankový účet?                                         ▾

Áno, keďže plánujete zbierať 2% z dane, nezisková organizácia je povinná mať bankový účet .

Od kedy môžem zbierať 2% z dane?                                                            ▾

S našimi neziskovými organizáciami viete zbierať 2% z dane za zdaňovacie obdobie 2021, to znamená že prvé vyzbierané financie z 2% z dane Vám prídu na účet v roku 2022. 

Najčastejšie kladené otázky

Aká je výhoda kúpy už existujúcej neziskovej organizácie?    ▾

Hlavnou výhodou je možnosť zbierať 2% z dane už za tento rok. Pri založení novej neziskovej organizácie by ste mohli zbierať 2% z dane až o rok neskôr tzn. až v roku 2023.

Aké údaje a informácie od vás potrebujeme?    ▾

Budeme od vás potrebovať nový názov, adresu sídla, údaje piatich osôb (funkcionárov) a stručný opis činností aké bude nezisková organizácia vykonávať. Všetko vám prehľadne zhrnieme v emaily ktorý vám pošleme, stačí keď nás kontaktujete. 

Aký má byť názov neziskovej organizácie?    ▾

Názov neziskovej organizácie môže byť v Slovenskom jazyku ako aj v cudzom jazyku. Názov musí obsahovať označenie právnej formy (nezisková organizácia alebo skratka n.o.). Názov neziskovej organizácie nesmie byť hanlivý, urážlivý alebo zameniteľný s názvom orgánu verejnej moci alebo s názvom inej právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. Zhodu si viete odkontrolovať na tomto odkaze. Treba kliknúť na „pokračovať bez prihlásenia“, vypísať do druhého pola požadovaný názov a zakliknúť „Fulltextové vyhľadávanie...“. Ak nenájde zhodu, názov je voľný.

Kde môže byť sídlo? Musím mať vlastné priestory?    ▾

Sídlo neziskovej organizácie slúži najmä ako korešpondečná adresa. Sídlo môžete mať v byte, dome, prípadne akejkoľvek inej nehnuteľnosti. Väčšina klientov uvádza ako sídlo neziskovej organizácie adresu bydliska jedného z členov. Na adrese sídla nie ste povinný vykonávať činnosť.

Aké sú hlavné výhody neziskovej organizácie?    ▾

Verejnoprospečné aktivity - Na vykonávanie alebo podporu akýchkoľvek verejnoprospešných cieľov je nezisková organizácia ideálnou voľbou. Po občianskom združení je druhou najčastejšie zakladanou formou neziskovej organizácie na Slovensku.

Nižšie dane - Zdaňovanie neziskovej organizácie sa výrazne líši od klasických obchodných spoločností, ako sú napríklad akciovky, či eseročky. Za splnenia určitých podmienok je možné veľké množstvo príjmov považovať za príjmy oslobodené od dane. 

2% z dane - Jednou z významných možností financovania neziskovej organizácie je možnosť zbierať 2% zo zaplatenej dane fyzických alebo právnických osôb. Využite možnosť zbierať 2% z dane aj vy.

Dotácie - Pre neziskové organizácie existuje veľké množstvo príležitostí na čerpanie dotácií a grantov určených na podporu ich všeobecnoprospešných činností a cieľov.

Podnikanie - Nezisková organizácia je oprávnená podporne pri svojej činnosti aj podnikať. Výhody možnosti podnikať na neziskovú organizáciu využíva stále viac klientov.

Som cudzinec, môžem kúpiť neziskovú organizáciu?    ▾

Áno, môžete.

Musí viesť nezisková organizácia účtovníctvo?    ▾

Áno, je povinné viesť jednoduché účtovníctvo. Ak nezisková organizácia podniká (má vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení) alebo jeho príjmy presiahli 200 000€  za rok, je povinné viesť podvojné účtovníctvo.

Aké povinnosti májú neziskové organizácie?    ▾

Nezisková organizácia má povinnosť každý rok zverejňovať výročnú správu v registri účtovných závierok. Výročnú správu ukladá nezisková organizácia do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla. To, aké bude mať ďalšie povinnosti (účtovné, odvodové, daňové..) záleží od povahy činností ktoré bude vykonávať.

Rozdiely medzi občianskym združením a neziskovou organizáciou?    ▾

Obidve právne formy patria medzi neziskové organizácie. Otázky a nejasnosti vyvoláva najmä to, že medzi neziskové organizácie patrí rovnomenná právna forma „nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby“. Mnoho klientov nás oslovuje s požiadavkou o založenie neziskovej organizácie. Klientov však vždy kontaktujeme aby sme spoločne odkonzultovali či majú záujem o založenie občianskeho združenia alebo neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Po objasnení, že aj občianske združenie patrí medzi formy neziskovej organizácie a vysvetlení rozdielov medzi nimi, sa mnoho klientov rozhodne nakoniec pre založenie občianskeho združenia. Občianske združenie je oproti neziskovej organizácií právna forma s jedoduchšou štruktúrou a fungovaním. V neziskovej organizácií budete potrebovať na zloženie orgánov minimálne 5 osôb (3 osoby správna rada, riaditeľ a revízor). V občianskom združení stačí aj jedna osoba – predseda. Ostatné osoby budú len členovia. Nezisková organizácia ma oproti občianskemu združeniu jednu povinnosť navyše, a to každoročne zverejňovať výročnú správu do registra účtovných závierok. Občianske združenie môže mať neobmedzený počet členov, v neziskovej organizácií môže byť len 5 osôb, tzn. tie osoby ktoré sú v orgánoch. Čo sa týka daní, účtovníctva, dotácií, zbierania 2% z dane, získavania darov a podobne, sú na tom úplne rovnako. 

Je cena za predaj neziskovej organizácie konečná?    ▾

Áno, cena za predaj neziskovej organizácie je konečná a nenavyšuje sa už o žiadne iné poplatky. 

Musí mať nezisková organizácia bankový účet?    ▾

Áno, keďže plánujete zbierať 2% z dane, nezisková organizácia je povinná mať bankový účet .

Od kedy môžem na organizáciu zbierať 2% z dane?    ▾

S našimi neziskovými organizáciami viete zbierať 2% z dane za zdaňovacie obdobie 2021, to znamená že prvé vyzbierané financie z 2% z dane Vám prídu na účet v roku 2022. 

Prečo kúpiť neziskovú organizáciu od nás?

15 rokov na trhu

Aliancia neziskových organizácií Slovenska je tu pre vás už od roku 2005

3000+ referencií

Od svojho vzniku sme pomohli množstvu neziskových organizácií

Sme overený partner

Pôsobíme na trhu už veľa rokov, s nami kúpou nič neriskujete

Garancia

Predávané neziskovky sú čisté, za bezdĺžnosť zmluvne garantujeme

Pre celú SR

Všetky služby poskytujeme nech ste kdekoľvek na Slovensku

Prečo kúpiť neziskovú organizáciu od nás?

15 rokov na trhu

Aliancia neziskových organizácií Slovenska je tu pre vás už od roku 2005

3000 referencií

Od svojho vzniku sme pomohli množstvu neziskových organizácií

Sme overený partner

Pôsobíme na trhu už veľa rokov, s nami kúpou organizácie nič neriskujete

Garancia

Predávané organizácie sú čisté, za bezdĺžnosť zmluvne garantujeme

Pre celú SR

Všetky služby poskytujeme nech ste kdekoľvek na Slovensku

Čo o nás povedali

Ťeší nás vaša spokojnosť. Dáva nám chuť pracovať aj naďalej s maximálnym úsilim. Sme tu pre vás už viac ako 15 rokov a za ten čas sme stihli pomôcť množstvu neziskových organizácií. Najväčšia odmena je pre nás vždy spokojnosť zákaznika. 

"Ďakujem veľmi pekne za promptné a bezproblémové založenie našej neziskovej organizácie. Pre založenie cez Alianciu neziskových organizácií sme sa rozhodli na základe odporúčania od známeho a bolo to správne rozhodnutie."


    Patrik Szabó

     Inline Hockey Slovakia

"Potrebovali sme občianske združenie na zbieranie 2% z dane pre našu chorú dcérku. Vybrali sme si služby ANO a neľutujeme. Kúpa prebehla hladko a taktiež nám poskytli množstvo užitočných informácií pre naše začiatky."


    Michaela Mikušová  

     Neziskové združenie Zdravie

Vybrané referencie

Bolo nás počuť

Mám záujem o kúpu neziskovej organizácie

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom vás budeme kontaktovať. Údaje, ktoré zadáte do tohto formulára spracúvame iba za účelom vybavenia vašej konkrétnej požiadavky. 

Vaše meno
E-mail
Telefón
Správa pre nás

Vybrané referencie

Bolo nás počuť

Mám záujem o kúpu neziskovej organizácie

Odoslanie kontaktného formulára nie je objednávkou ale prejavením seriózneho záujmu o využitie našich služieb. Obratom vás budeme kontaktovať.

Vaše meno
E-mail
Telefón (nepovinné)
Správa pre nás