ÚVOD   |   POMÁHAME  |  ŠPORT | ŠK NATURALFIT

ŠK NaturalFit

Voľnočasová a ozdravno-pohybová organizácia z obce Štvrtok na ostrove, založená v septembri 2018, ktorá sa zameriava na zlepšovanie zdravia a propagáciu zdravého životného štýlu prostredníctvom rôznych fyzických aktivít a spoločenských stretnutí.

ÚVOD   |   POMÁHAME   |  ŠPORT  | ŠK NATURALFIT

ŠK NaturalFit

Voľnočasová a ozdravno-pohybová organizácia z obce Štvrtok na ostrove, založená v septembri 2018, ktorá sa zameriava na zlepšovanie zdravia a propagáciu zdravého životného štýlu prostredníctvom rôznych fyzických aktivít a spoločenských stretnutí.

OZ ŠK NaturalFit | Pomáhame obcianskym zdruzeniam | anosk.sk

ŠK NaturalFit

O združení

Sme najmladšie združenie v našej obci Štvrtok na ostrove, fungujúce od septembra 2018 ako voľnočasová, ozdravno-pohybová organizácia. Aj napriek relatívne krátkemu času svojho pôsobenia sme úspešne zviditeľnili nielen združenie, ale aj našu obec. Naše aktivity sa niesli v duchu zlepšovania zdravia a zdravého životného štýlu našich členov, ale aj šírenia povedomia o význame pohybu pre celkové blaho.

Organizovali sme rôznorodé podujatia, vrátane kolektívnych cvičení na posilnenie chrbtice s využitím valčeka Blackroll, skupinových posilňovacích cvičení s činkami a vlastnou váhou, ako aj aktívnych vychádzok Nordic Walking. Tieto aktivity nielenže prispeli k lepšej fyzickej kondícii našich členov, ale tiež vytvorili prostredie pre spoločenské stretnutia a vytváranie väzieb v našej komunite. Vďaka našim iniciatívam sme neustále posúvali hranice a zároveň sme vytvorili základ pre ďalšie projekty a rozvoj nášho združenia.

Čo je cieľom?

Naďalej sa tešíme z možnosti motivovať našich členov ako aj ostatných ľudí k zdravému životnému štýlu a chceme pokračovať v organizovaní mnohých ďalších aktivít súvisiacich s pohybom. Okrem toho by sme radi pokračovali aj v našej tradičnej koncoročnej udalosti, kde výťažok z poslednej (charitatívnej) hodiny v roku venujeme niekomu, kto potrebuje podporu

V minulosti sme už pomohli deťom zo školského klubu na ZŠ vo Štvrtku na ostrove, detičkám z liečebno-výchovného sanatória v Čakanoch a malému chlapčekovi Šimonkovi Tkáčovi (Palčekovi) na jeho liečbu. Tento charitatívny aspekt našej činnosti je pre nás veľmi dôležitý a radi by sme ho zachovali aj v budúcnosti, pretože veríme, že aj malá pomoc môže urobiť veľký rozdiel v životoch ľudí, ktorí ju potrebujú

Možnosti podpory

Okrem finančnej podpory uvítame možnosť prispieť k našej činnosti aj formou darovania cvičebných pomôcok. Tieto pomôcky, ako sú karimatky, činky, palice na Nordic Walking, cvičebné schodíky a ďalšie, sú veľkým prínosom pre našich členov a umožňujú nám ďalej rozširovať naše aktivity. Vaša finančná podpora je tiež veľmi dôležitá a pomáha nám pokračovať v našej činnosti. Okrem toho si veľmi ceníme aj zasielanie 2% z dane, čo nám poskytuje ďalšie finančné prostriedky na realizáciu našich projektov a aktivít..

Formy podpory: darovanie cvičebných pomôcok, 2% z daní, jednorazová finančná podpora

Transparentný účet: SK75 1100 0000 0029 4106 0979