ÚVOD   |   POMÁHAME  |   KULTÚRNE DEDIČSTVO

Pomáhame | Kultúrne dedičstvo

Staňte sa súčasťou jedinečných projektov a pomôžte tým, ktorí to naozaj potrebujú.

ÚVOD   |   POMÁHAME  |  KULTÚRNE DEDIČSTVO

Pomáhame | Kultúrne dedičstvo

Staňte sa súčasťou jedinečných projektov a pomôžte tým, ktorí to naozaj potrebujú. 

Ochrana pamiatok a kultúrneho dedičstva je základom našej identity. Pomocou vašich 2% z daní môžeme zachovať naše historické a kultúrne bohatstvo pre budúce generácie. 

Vaša pomoc je dôležitá pre uchovanie našich pamiatok, ktoré sú svedkami histórie a zdrojom inšpirácie. Prispejte k ochrane našej kultúry a pomôžte nám preniesť toto dedičstvo do budúcnosti.

Každý príspevok znamená krok k zachovaniu našej jedinečnej identity.