ÚVOD   |   ČLÁNKY   |   2% Z DANE

Do kedy je potrebné použiť 2% z dane?

Vyzbierali ste financie z 2% z dane a zaujímate sa aké na vás čakajú povinnosti? Dozviete sa v tomto článku.

Do kedy je potrebné použiť 2% z dane?

Vyzbierali ste financie z 2% z dane a zaujíma vás čakajú povinnosti? Dozviete sa v tomto článku.

Jednou z povinností organizácie, ktorá prijala podiel zo zaplatenej dane, tzv. 2% z dane, je použiť prijaté 2% z dane v zákonom vymedzenom čase. Organizácie sú povinné použiť tzn. minúť financie ktoré vyzbierali z 2% z dane do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol podiel zaplatenej dane poukázaný.


Ak organizácia nepoužije resp. neminie financie ktoré vyzbierali z 2% z dane do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol podiel zaplatenej dane poukázaný, je povinná nespotrebovanú časť vrátiť do 90 dní miestne príslušnému daňovému úradu.

dokedy je potrebné použiť dve percentá z dane


Príklad:
Nezisková organizácia Alfa
v roku 2020 zbierala 2% z dane. Dňa 1.7.2020 obdržala z 2% z dane sumu 500€ a dňa 1.8.2020 obdržala ďalších 200€. Spolu tak Nezisková organizácia Alfa vyzbierala v roku 2020 sumu 700€. Nezisková organizácia Alfa je povinná použiť vyzbierané financie z 2% z dane vo výške 700€ najneskôr do 31.12.2021. Dňa 15.9.2021 zakúpila športové pomôcky v cene 700€ čím si svoju povinnosť splnila. 


V súvislosti so súčasnou situáciou pandémie COVID 19 a v nadväznosti na posunutie lehoty na poukázanie 2% z dane, bolo prijaté opatrenie, ktoré organizáciám ktoré vyzbierali 2% z dane v roku 2019, dáva priestor na použitie finančných prostriedkov až do konca roka 2021. V nadväznosti na uvedené došlo taktiež k posunu lehoty zverejnenia špecifikácie použitia týchto prostriedkov do konca mája 2022. Každej organizácii, ktorá je prijímateľom asignovanej dane sa zaviedla možnosť použiť prostriedky asignovanej dane na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie a to až do konca roka 2021.


Súvisiace články:

Zverejnenie použitia prijatých 2% z dane
Na aký účel sa môžu použiť 2% z dane?

Jednou z povinností organizácie, ktorá prijala podiel zo zaplatenej dane, tzv. 2% z dane, je použiť prijaté 2% z dane v zákonom vymedzenom čase. Organizácie sú povinné použiť tzn. minúť financie ktoré vyzbierali z 2% z dane do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol podiel zaplatenej dane poukázaný.

dokedy je potrebné použiť 2 % z dane

 

Ak organizácia nepoužije resp. neminie financie ktoré vyzbierali z 2% z dane do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol podiel zaplatenej dane poukázaný, je povinná nespotrebovanú časť vrátiť do 90 dní miestne príslušnému daňovému úradu.

 

Príklad:
Nezisková organizácia Alfa v roku 2020 zbierala 2% z dane. Dňa 1.7.2020 obdržala z 2% z dane sumu 500€ a dňa 1.8.2020 obdržala ďalších 200€. Spolu tak Nezisková organizácia Alfa vyzbierala v roku 2020 sumu 700€Nezisková organizácia Alfa je povinná použiť vyzbierané financie z 2% z dane vo výške 700€ najneskôr do 31.12.2021. Dňa 15.9.2021 zakúpila športové pomôcky v cene 700€ čím si svoju povinnosť splnila. 

 

V súvislosti so súčasnou situáciou pandémie COVID 19 a v nadväznosti na posunutie lehoty na poukázanie 2% z dane, bolo prijaté opatrenie, ktoré organizáciám ktoré vyzbierali 2% z dane v roku 2019dáva priestor na použitie finančných prostriedkov až do konca roka 2021. V nadväznosti na uvedené došlo taktiež k posunu lehoty zverejnenia špecifikácie použitia týchto prostriedkov do konca mája 2022. Každej organizácii, ktorá je prijímateľom asignovanej dane sa zaviedla možnosť použiť prostriedky asignovanej dane na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie a to až do konca roka 2021.

 

Súvisiace články:

Zverejnenie použitia prijatých 2% z dane

Na aký účel sa môžu použiť 2% z dane?