ÚVOD   |   POMÁHAME   |   ZDRAVIE  |   ZDRAVIE PRE KAROLINKU

OZ Zdravie pre Karolinku

Cieľom občianskeho združenia "Zdravie pre Karolinku", ktoré bolo založené v roku 2020 rodičmi Karolínky po diagnostikovaní jej zriedkavého genetického ochorenia Prader-Williho syndróm, je zabezpečiť multidisciplinárnu starostlivosť, ktorá je s touto diagnózou spojená a finančne náročná.

ÚVOD   |   POMÁHAME   |    ZDRAVIE  |   ZDRAVIE PRE KAROLINKU

OZ Zdravie pre Karolinku

Cieľom občianskeho združenia "Zdravie pre Karolinku", ktoré bolo založené v roku 2020 rodičmi Karolínky po diagnostikovaní jej zriedkavého genetického ochorenia Prader-Williho syndróm, je zabezpečiť multidisciplinárnu starostlivosť, ktorá je s touto diagnózou spojená a finančne náročná.

OZ Zdravie pre Karolinku

O združení

V roku 2020 sme, rodičia Karolínky, založili občianske združenie "Zdravie pre Karolinku", kedy bolo dcére diagnostikované veľmi zriedkavé genetické ochorenie Prader-Williho syndróm. Táto diagnóza vyžaduje multidisciplinárnu starostlivosť, ktorá je finančne náročná

Čo je cieľom?

Naším cieľom a rovnako cieľom nášho združenia je postaviť našu aktuálne 4 a pol ročnú Karolínku na vlastné nohy a to doslova. Snažíme sa zabezpečiť, aby Karolínkin psychomotorický vývoj neustále napredoval. To znamená, že pravidelne absolvuje rôzne terapie a rehabilitácie, ako je muzikoterapia, hipoterapia, konzultácie s liečebným pedagógom, klinickým logopédom a špecialným pedagógom a mnoho iných.

Stojíme pred mnohými výzvami, no veríme, že ich prekonaním pomôžeme Kajke priblížiť sa čo najviac k bežnému fungovaniu a začleneniu sa do spoločnosti.

Možnosti podpory

V našej snahe pomôcť Karolínke sme pripravení prijať akýkoľvek druh podpory. Ak sa rozhodnete finančne prispieť, vaša pomoc nám umožní plánovať a organizovať aktivity, pričom sa budeme sústrediť najmä na financovanie rehabilitácií a terapií, ktoré sú pre Karolínkin rozvoj kľúčové.

Navyše, ak by ste mali možnosť poskytnúť materiálnu podporu, najviac by sme ocenili väčšie vozidlo na prepravu. Vaša pomoc nám umožní flexibilnejšie a efektívnejšie reagovať na potreby Karolínky a zabezpečiť, že dostane všetku potrebnú starostlivosť a podporu. Vopred ďakujeme za vašu obetavosť a podporu!

Transparentný účet: SK03 5600 0000 0067 0635 8001