ÚVOD   |   POMÁHAME   |   ZDRAVIE  |   PRE TAMARKU

OZ Pre Tamarku

Občianske združenie Pre Tamarku vzniklo s cieľom poskytnúť dcére Tamarke potrebnú rehabilitáciu a pomôcky na ceste k samostatnosti a kvalitnému životu.

ÚVOD   |   POMÁHAME   |    ZDRAVIE  |   PRE TAMARKU

OZ Pre Tamarku

Občianske združenie Pre Tamarku vzniklo s cieľom poskytnúť dcére Tamarke potrebnú rehabilitáciu a pomôcky na ceste k samostatnosti a kvalitnému životu.

Občianske združenie Pre Tamarku | Pomáhame obcianskym zdruzeniam | anosk.sk

Občianske združenie Pre Tamarku

O združení

OZ Pre Tamarku vzniklo pre našu dcéru, ktorá sa narodila predčasne a so závažnou diagnózou - trombóza venóznych splavov. Následky tohto ochorenia sa bohužiaľ na Tamarke podpísali. Snažíme sa zo všetkých síl naučiť Tamarku chodiť samostatne aby mala čo najplnohodnotnejší život.

Čo je cieľom?

Naše občianske združenia sme založili aby sme mohli Tamarke zabezpečiť všetky rehabilitačné pomôcky, ale hlavne rehabilitácie, ktoré sú finančne náročné a bez pomoci z 2% by sme to nedokázali. Náš program je náročný, keďže musíme samozrejme aj pracovať a popri tom jazdiť na rehabilitácie, ale vidíme svetlo na konci tunela. Veríme, že s vašou pomocou dokážeme Tamarke zabezpečiť lepšiu kvalitu života.

Máme za sebou pravidelné rehabilitácie v špecializovanom centre Vojtovej metódy, ktoré sa nachádza v Olomouci. Po roku sme začali navštevovať rehabilitačné centrá na Slovensku.
Máme za sebou nespočetné množstvo pobytov. Vidíme výsledky našej práce a to je pre nás to najväčšie zadosťučinenie. Za obdobie piatich rokov sa nám podarilo docieliť prvé samostatné kroky. Je to pre nás a hlavne pre Tamarku veľký úspech, keďže postihnutie je veľké, avšak naše odhodlanie je oveľa väčšie.

Možnosti podpory

Každý z vás sa môže stať súčasťou Tamarkinho príbehu. Jej cesta je ešte dlhá a náročná, no vďaka ľudom ako ste VY dokážeme zázraky. Všetky finančné prostriedky sú používané výhradne na potreby pre Tamarku a hlavne rehabilitácie. Môžete nás podporiť formou darovania 2% z daní, alebo finančne.

Transparentný účet: SK09 7500 0000 0040 3267 4198