ÚVOD   |   POMÁHAME   |   ZDRAVIE  |   OZ NAPREDUJ

OZ Napreduj

Občianske združenie Napreduj poskytuje rehabilitáciu detí a dospelých s neurologickým postihnutím.

ÚVOD   |   POMÁHAME   |    ZDRAVIE  |   OZ NAPREDUJ

OZ Napreduj

Občianske združenie Napreduj poskytuje rehabilitáciu detí a dospelých s neurologickým postihnutím.

OZ Napreduj | Pomáhame obcianskym zdruzeniam | anosk.sk

Občianske združenie Napreduj Rehabilitačné centrum Napreduj

O združení

Sme občianske združenie OZ Napreduj - Sme jedni z vás. Náš syn Alex sa narodil s diagnózou kongenitálny cytomegalovírus. Terapie a rehabilitácie sa stali súčasťou nášho každodenného života. Od Alexových prvých mesiacov sme absolvovali nespočetné množstvo intenzívnych rehabilitačných pobytov, terapií, návštev logopédky, či špeciálnej pedagogičky. Neustále cestovanie za terapiami a rehabilitáciami nás stálo mnoho času a financií.

Jedného dňa sa nám naskytla príležitosť prenájmu vhodného priestoru na vybudovanie vlastného rehabilitačného centra zameraného na deti. Keďže v okolí Trenčína stále chýbali možnosti pravidelných ambulantných rehabilitácií, rozhodli sme sa túto možnosť využiť. Založili sme občianske združenie Napreduj o. z. Centrum Napreduj budujeme na základe odborných rád skúseného konzultanta z odboru fyzioterapie a našich osobných skúseností.

Rodinám okrem možnosti rehabilitácie detí podávame pomocnú ruku a poskytujeme im informácie ohľadom získavania finančnej pomoci na úhradu rehabilitácii, možnosť zbierania 2 % z daní cez naše občianske združenie. Snažíme sa o prepájanie rodičov, ktorí si navzájom môžu pomôcť v získavaní ďalších informácií ohľadne úspešnosti terapií. Podporujeme výmenu kontaktov na odborníkov a vlastných skúseností.

Plnohodnotne fungujeme od 15. februára 2022, čiže dva roky. Aktuálne máme v našej databáze cez 300 detských aj dospelých pacientov. V budúcnosti plánujeme vyvíjať aktivity na podporu členov navštevujúcich centrum Napreduj. Veríme, že spolu sme viac ako každý zvlášť. O tom je Napreduj. Budeme radi, ak sa stanete jedným z nás!

Anita a Miloš Novákovci

Čo je cieľom?

Sme Rehabilitačné centrum NAPREDUJ a poskytujeme rehabilitačnú starostlivosť detským aj dospelým pacientom s neurologickým postihnutím, deťom v rekonvalescencii a predčasne narodeným deťom. Prepojujeme najnovšie poznatky v rehabilitácii a senzorickej integrácii s tradičným cvičením na neurofyziologickom podklade (Vojtova metóda, Bobath koncept). Pokrývame potreby pravidelnej ambulantnej rehabilitácie pre hendikepované deti z Trenčína a okolia.

Ponúkame rehabilitačné programy v ambulantnom a intenzívnom režime pre pacientov z celej republiky, príp. zahraničia. Centrum je vybavené podľa štandardov moderných rehabilitačných centier. Ponúkame individuálny prístup a vytvárame terapeutické programy pacientom na mieru. Poskytujeme tradičnú prácu fyzioterapeutov, regeneračné procedúry a ďalšie služby nadväzujúce na medziodborovú spoluprácu ako je fyziater, ortopéd či protetik.

Možnosti podpory

Privítame akúkoľvek formu podpory nášho občianskeho združenia – finančnú, materiálnu, mediálnu a pod. Sme prijímateľmi dvoch percent. Budeme vďační za akúkoľvek podporu.

Transparentný účet: SK48 8330 0000 0023 0156 8184