ÚVOD   |   POMÁHAME   |   ZDRAVIE  |   MARTINKOVA NÁDEJ

OZ Martinkova nádej

Občianske združenie "Martinkova nádej" bolo založené v roku 2019, aby podporilo liečbu a skvalitnenie života Martinka, ktorý od narodenia čelí komplikovaným zdravotným diagnózam.

ÚVOD   |   POMÁHAME   |    ZDRAVIE  |   MARTINKOVA NÁDEJ

OZ Martinkova nádej

Občianske združenie "Martinkova nádej" bolo založené v roku 2019, aby podporilo liečbu a skvalitnenie života Martinka, ktorý od narodenia čelí komplikovaným zdravotným diagnózam.

OZ Martinkova nádej

O združení

Občianske združenie Martinkova nádej vzniklo v roku 2019 kvôli nášmu synčekovi Martinkovi. Od malička potreboval a stále potrebuje rehabilitácie, pretože bojuje s komplikovanými diagnózami, ktoré ho budú sprevádzať celý život. Spočiatku sme 2% z dane zbierali prostredníctvom iných nadácií, ktoré si však značnú časť z naších 2% z dane nechávali. Táto skúsenosť nás inšpirovala k založeniu vlastného občianskeho združenia, aby sme mohli každé jedno euro využiť na Martinovu liečbu a skvalitnenie života.

Čo je cieľom?

Naším hlavným cieľom je zabezpečiť, aby náš syn mohol žiť čo najplnohodnotnejší život, aspoň z časti podobný jeho zdravým rovesníkom. Pre dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutná naša neustála podpora a každodenné rehabilitačné aktivity, ktoré sú pre neho nevyhnutné. Tieto rehabilitácie sú kľúčové pre udržanie jeho zdravotného stavu a pre predchádzanie zhoršeniu jeho stavu.

Bohužiaľ, štát poskytuje len minimálnu finančnú podporu pre deti s podobnými potrebami, či už ide o zdravotné pomôcky alebo rehabilitačné pobyty. Preto sa obraciame na vás, našich priateľov a podporovateľov, aby ste nám pomohli dosiahnuť tento cieľ. Občianske združenie Martinkova nádej potrebuje vašu pomoc a podporu, aby sme mohli pokračovať v našej jedinom cieli, zabezpečiť nášmu synovi najlepšiu možnú zdravotnú starostlivosť a kvalitu života.

Možnosti podpory

Občianske združenie Martinkovú nádej môžete podporiť finančne rôznymi spôsobmi. Môžete poskytnúť jednorazový príspevok, alebo sa rozhodnúť podporovať nás pravidelne. 

Okrem toho si veľmi ceníme aj zasielanie 2% z dane. Vaša finančná podpora nám umožní pokryť náklady spojené s rôznymi aspektmi Martinovej liečby a starostlivosti. Tento príspevok môže byť určený na nákup pohonných hmôt pre dopravu na rehabilitačné pobyty, financovanie samotných rehabilitačných pobytov, kúpeľnú liečbu, masáže, alebo na nákup zdravotných pomôcok, ktoré sú nevyhnutné pre Martinovo pohodlie a zlepšenie jeho zdravotného stavu.

Vaša podpora nám poskytuje finančné krytie pre všetky tieto dôležité aspekty Martinovej starostlivosti a zároveň nám umožňuje poskytovať mu najlepšiu možnú starostlivosť

Transparentný účet: SK38 7500 0000 0040 2767 9728