ÚVOD   |   POMÁHAME   |  VZDELÁVANIE  | OZ HLÁSKA 

Hláska – centrum pre rozvoj reči

Občianske združenie Hláska sa zasvätilo rozvoju reči u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou s cieľom začleniť ich do bežného školského prostredia už v útlom veku.

ÚVOD   |   POMÁHAME   |   VZDELÁVANIE  | OZ HLÁSKA 

Hláska – centrum pre rozvoj reči

Občianske združenie Hláska sa zasvätilo rozvoju reči u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou s cieľom začleniť ich do bežného školského prostredia už v útlom veku.

OZ Hláska | Pomáhame obcianskym zdruzeniam | anosk.sk

Občianske združenie Hláska  centrum pre rozvoj reči

O združení

Hláska je OZ, ktoré vzniklo v roku 2023 v Košiciach. Venuje sa deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou, poskytuje špeciálno-pedagogickú intervenciu pre deti so ŠVVP, venuje sa rozvoju jemnej a hrubej motoriky, zameriava sa na senzorickú integráciu a pohybové aktivity, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou rozvoja komunikačných zručností.

Čo je cieľom?

Cieľom našej organizácie je zabezpečiť potrebnú starostlivosť deťom s problémami reči už v útlom veku a tým ich plynulo začleňovať do bežných základných škôl. Zameriavať sa na každé dieťa individuálne, poskytovať mu pravidelné intervencie a tým podchytiť jeho problémy skôr a dokázať ich teda čo najviac eliminovať. Našim cieľom je tiež poskytovať podporu materským školám či rodičom v kraji, ale neodmysliteľnou súčasťou našej organizácie je tiež online pedagogická poradňa pre všetkých rodičov a učiteľov na Slovensku. V neposlednom rade je našim cieľom v budúcnosti vytvorenie materskej školy pre deti s NKS.

Možnosti podpory

Ak sa vám naša iniciatíva páči a myslíte si, že je dôležité to, čo robíme, tak vám budeme vďační za akúkoľvek podporu. Naše centrum môžete podporiť napríklad darovaním 2% z dane, finančným príspevkom priamo na náš účet na nákup edukačných pomôcok, poprípade darovaním logopedických materiálov či iných potrebných vecí ako sú vybavenie do senzorickej miestnosti snoezelen, preliezky, podložky a rôzne pomôcky na cvičenie, knihy či drevené hračky na rozvoj jemnej motoriky. 

Transparentný účet: SK83 7500 0000 0040 3270 2742