ÚVOD   |   POMÁHAME  |   VEDA A VÝSKUM  |  VESELÁ VEDA

OZ Veselá veda

Občianske združenie Veselá veda poskytuje interaktívne vzdelávacie programy pre deti a aktívne sa podieľa aj na vzdelávaní učtieľov. Zistite, ako ich môžete podporiť.

ÚVOD   |   POMÁHAME  |   VEDA A VÝSKUM  |  VESELÁ VEDA

OZ Veselá veda

Občianske združenie Veselá veda poskytuje interaktívne vzdelávacie programy pre deti a aktívne sa podieľa aj na vzdelávaní učtieľov. Zistite, ako ich môžete podporiť.

OZ Vesela veda - kruzky a tabory pre zvedave deti | Pomáhame obcianskym zdruzeniam | anosk.sk

Občianske združenie Veselá veda Slovensko

O združení

Veselá veda je vzdelávacia organizácia, založená v roku 2020, s odhodlaním poskytovať kvalitné vzdelávacie a zábavné aktivity pre deti. Naša história sa viaže k vízii podporovať holistický rozvoj detí a ich prirodzenú zvedavosť prostredníctvom interaktívnych a inovatívnych programov hlavne v oblasti prírodných vied, chémie a biológie. Deti sa najviac naučia, keď môžu samé, slobodne a bezpečne skúmať, objavovať, hrať sa.

Prostredie, kde je toto možné, poskytujeme deťom vo Veselej vede. Prostredie, kde môžu slobodne prejaviť svoju prirodzenú zvedavosť a túžbu objavovať... Skúšať “čo to urobí, keď...¨, so sprievodcom - lektorom a bez strachu zo známok, zlyhania alebo hodnotenia. Veríme, že najväčších objavov obvykle nedosahujú tí, ktorým sa podarí všetko na prvýkrát, ale tí, ktorí i po mnohých nezdaroch dokážu pokračovať.

Okrem toho sme hrdí na to, že náš záväzok k vzdelávaniu nekončí pri deťoch - aktívne sa venujeme aj vzdelávaniu učiteľov a ich profesnému rastu. V našom tíme máme viac ako 100 lektorov a mnohí z nich sú práve učitelia, ktorí majú vďaka našim aktivitám možnosť rozvíjať svoje vlastné vyučovacie metódy a procesy.

Čo je cieľom?

Naším hlavným poslaním je formovať budúcnosť tým, že deti podporujeme v objavovaní a rozvíjaní ich schopností a talentov. Zameriavame sa na vytváranie inovatívnych vzdelávacích programov, ktoré nielenže motivujú deti k učeniu, ale tiež podporujú rozvoj ich sociálnych, emocionálnych a kreatívnych aspektov. Okrem toho sa snažíme posilňovať vzdelávací sektor prostredníctvom aktívneho prispievania k profesnému rastu učiteľov a iných vzdelávacích pracovníkov.

Možnosti podpory

Našu organizáciu môžete podporiť finančne prostredníctvom darov, materiálne poskytnutím potrebných zariadení alebo dobrovoľnícky prispievať svojím časom. Ak máte záujem o podporu, kontaktujte nás cez našu webovú stránku www.veselaveda.sk alebo prostredníctvom e-mailu jan.buci@veselaveda.sk.

Transparentný účet: SK77 0900 0000 0051 7264 5158