ÚVOD   |   POMÁHAME  |  ŠPORT | SAMUEL PIASECKÝ ACADEMY

OZ Samuel Piasecký Academy

Samuel Piasecký Academy je dynamický športový klub, ktorý ponúka mládeži jedinečnú príležitosť zapojiť sa do gymnastických aktivít a rozvíjať svoj potenciál v podporujúcom prostredí.

ÚVOD   |   POMÁHAME   |  ŠPORT  | SAMUEL PIASECKÝ ACADEMY

OZ Samuel Piasecký Academy

Samuel Piasecký Academy je dynamický športový klub, ktorý ponúka mládeži jedinečnú príležitosť zapojiť sa do gymnastických aktivít a rozvíjať svoj potenciál v podporujúcom prostredí."

OZ Samuel Piasecký Academy | Pomáhame obcianskym zdruzeniam | anosk.sk

Občianske združenie Samuel Piasecký Academy

O združení

Samuel Piasecký Academy vzniklo v roku 2019 a je to športový klub, ktorý sa zameriava na rozvoj športových aktivít a podporu mládeže prostredníctvom tréningov, súťaží a ďalších vzdelávacích programov. Jeho cieľom je poskytnúť deťom a mladým ľuďom príležitosť zapojiť sa do športových aktivít, rozvíjať svoj potenciál a zlepšovať svoje zručnosti a schopnosti. Najlepšie deti sa zameriavajú na súťažnú športovúakrobatickú gymnastiku, kde už máme vynikajúce výsledky a patríme k najlepším klubom na Slovensku.

Samuel Piasecký Academy ponúka širokú škálu športových programov, ktoré zahŕňajú športovú gymnastiku, akrobatickú gymnastiku, športovy tanec, fitnes detí a pre dospelých zdravotnú gymnastiku a funkčný tréning. Klub sa snaží vytvoriť prostredie, kde sa mladí ľudia môžu naučiť tímovej práci, disciplíne, vzájomnej úcte a fair play. Klub tiež spolupracuje s miestnymi školami, komunitami a inými organizáciami na organizácii rôznych podujatí a projektov, ktoré prispievajú k posilneniu spoločenstva a rozvoju mládeže.

Samuel Piasecký Academy je viac ako len športový klub - je to miesto, kde sa mladí ľudia môžu zapojiť do aktívneho životného štýlu, učiť sa dôležité životné lekcie a budovať pevné vzťahy s ostatnými členmi komunity.

Čo je cieľom?

Cieľom športového gymnastického klubu Samuel Piasecký Academy je poskytnúť svojim členom príležitosť zapojiť sa do gymnastických aktivít a podporovať ich vo vývoji gymnastických zručností, fyzickej kondície a osobnostného rastu. Tu sú niektoré z hlavných cieľov:

Rozvoj gymnastických schopností - športový gymnastický klub sa zameriava na tréning a rozvoj gymnastických zručností svojich členov. Tieto zručnosti môžu zahŕňať rôzne pohybové prvky ako sú obraty, skoky, kľučky, rovnováha, akrobatické prvky a ďalšie, ktoré sa využívajú v ostatných športoch.

Podpora fyzickej kondície: gymnastika vyžaduje vysokú úroveň fyzickej kondície vrátane sily, flexibility, vytrvalosti a koordinácie. Cieľom klubu je pomocou tréningu a cvičení podporovať fyzický rozvoj svojich členov a zlepšovať ich výkonnosť.

Osobnostný rast a sebavedomie: účasť v gymnastike môže pomôcť jednotlivcom budovať sebavedomie, disciplínu, vytrvalosť a odhodlanie. Cieľom klubu je vytvoriť podporujúce a povzbudzujúce prostredie, kde členovia môžu rásť nielen ako gymnasti, ale aj ako jednotlivci. Patrí sem samozrejme aj rozvoj tímovej práce a spolupráce.

Celkovo je cieľom športového gymnastického klubu poskytnúť svojim členom pozitívne a obohacujúce gymnastické skúsenosti, ktoré prispievajú k ich fyzickému, emocionálnemu a osobnostnému rozvoju.

Možnosti podpory

Sponzorstvo od miestnych firiem, granty a dotácie, podpora od miestnych orgánov, 2% z daní, finančná podpora - výmenou za reklamné príležitosti. Tieto príležitosti môžu zahŕňať zobrazovanie loga spoločnosti na reklamných plagátoch, tričkách tímu, webových stránkach a iných materiáloch súvisiacich so športovým klubom. Materiálna pomoc pri organizovaní súťaží, reklamné predmety, obšerstvenie....

Miestne samosprávy, mestské úrady a iné verejné inštitúcie môžu poskytnúť finančnú podporu a iné zdroje športovým klubom ako súčasť ich politiky podpory miestneho športu a rekreácie.

Transparentný účet: SK05 8330 0000 0028 0163 6841