ÚVOD   |   POMÁHAME   |   KULTÚRNE DEDIČSTVO  | SLOBODNÝ CVAL - Szabad vágta PT

Slobodný cval - Szabad vágta PT

Toto združenie, založené v roku 2021, sa venuje šíreniu a zachovaniu hodnôt maďarskej ľudovej kultúry prostredníctvom tanečných, speváckych a husárskych vystúpení, pričom členovia sú aktívni v reprezentovaní maďarského folklóru nielen lokálne, ale aj v širšom kultúrnom kontexte.

ÚVOD   |   POMÁHAME   |   KULTÚRNE DEDIČSTVO  | SLOBODNÝ CVAL - Szabad vágta PT

Slobodný cval - Szabad vágta PT

Toto združenie, založené v roku 2021, sa venuje šíreniu a zachovaniu hodnôt maďarskej ľudovej kultúry prostredníctvom tanečných, speváckych a husárskych vystúpení, pričom členovia sú aktívni v reprezentovaní maďarského folklóru nielen lokálne, ale aj v širšom kultúrnom kontexte.

OZ SLOBODNÝ CVAL - Szabad vágta PT | Pomáhame obcianskym zdruzeniam | anosk.sk

OZ Slobodný cval - Szabad vágta PT

O združení

Naše združenie vzniklo v roku 2021 z iniciatívy členov, ktorí sú dlhodobo aktívnymi účastníkmi v tanečných, speváckych a husárskych vystúpeniach v okolí. Svoje poslanie vidíme v šírení a zachovaní hodnôt maďarskej ľudovej kultúry

Členovia našej organizácie majú bohatú skúsenosť v reprezentovaní maďarského folklóru nielen v rámci našej komunity, ale aj mimo nej. Ich vystúpenia prispeli k oživeniu a udržaniu tradícií nielen u nás, ale aj v rôznych kultúrnych organizáciách. 

Sme hrdí na to, že môžeme propagovať a šíriť krásu a bohatstvo maďarskej kultúry prostredníctvom umenia a tradícií. Naši členovia sú oddaní tejto myšlienke a s radosťou sa angažujú v propagácii nášho kultúrneho dedičstva.

Čo je cieľom?

Cieľom tohto združenia je šírenie a zachovávanie hodnôt maďarskej ľudovej kultúry prostredníctvom umenia a tradičných vystúpení, pričom sa zameriava na oživenie a udržiavanie maďarského folklóru nielen v rámci svojej komunity, ale aj širšie v rôznych kultúrnych organizáciách.

Možnosti podpory

Ak vás naša činnosť oslovila a chceli by ste nás podporiť, môžete finančne prispieť na náš bankový účet (uvedený nižšie). Vaša podpora nám umožní pokračovať v šírení a udržiavaní hodnôt maďarskej ľudovej kultúry a posilňovať našu aktivitu v komunite. Ďakujeme vám za váš záujem a podporu! 

Transparentný účet: SK88 8180 0000 0070 0057 8998