ÚVOD   |   POMÁHAME   |   KULTÚRNE DEDIČSTVO  | APOVKA MAMOVKA

Apovka Mamovka

Občianske združenie Apovka Mamovka sa zaväzuje k zachovaniu a šíreniu slovenských ľudových tradícií, folklóru a kultúrneho dedičstva pre budúce generácie. Zistite, ako ich môžete podporiť.

ÚVOD   |   POMÁHAME   |   KULTÚRNE DEDIČSTVO  | APOVKA MAMOVKA

Apovka Mamovka

Občianske združenie Apovka Mamovka sa zaväzuje k zachovaniu a šíreniu slovenských ľudových tradícií, folklóru a kultúrneho dedičstva pre budúce generácie. Zistite, ako ich môžete podporiť.

OZ Apovka Mamovka | Pomáhame obcianskym zdruzeniam | anosk.sk

Občianske združenie Apovka Mamovka

O združení

Príbeh nášho občianskeho združenia začal v roku 2018 doslova „na kolene“ písať jeden z potomkov dolnozemských Slovákov, predseda OZ APOVKA MAMOVKA – pán Miroslav Lóci. Hnala ho túžba zachovávať a hlavne nezabúdať na slovenské ľudové tradície, folklór, kultúrne (hmotné a nehmotné) dedičstvo, ľudové remeslá, výročné obyčaje Slovenska, zvyky našich predkov, ako aj na šírenie slovenskosti a osvety ohľadom buditeľov národa slovenského, teda hlavné piliere, na ktorých stojí naše občianske združenie.

Čo je cieľom?

Snahu o zachovanie kultúrneho dedičstva Slovákov so všetkými jeho jedinečnými znakmi a zvláštnosťami premietame aj do nášho poslania a cieľov, k napĺňaniu ktorých smeruje značná časť našich aktivít. Umocňuje ju heslo, ktorým sa riadime: „Z úcty k predkom a tradíciám naše obyčaje pominúť nenahajme.“ Vzájomné vzťahy a väzby utužujeme a našu históriu si pripomíname aj s potomkami dolnozemských Slovákov žijúcimi na Slovensku i so všetkými Slovákmi za hranicami rodnej zeme, ktorí sú dušou a koreňmi spätí s našou vlasťou.

Spájame ľudí sympatizujúcich s filozofiou, myšlienkami a cieľmi nášho združenia, preto organizujeme verejné kultúrne podujatia či ľudové zábavy, na ktorých si naše kultúrne dedičstvo pripomíname a upevňujeme. Vytvárame podmienky na zachovávanie ľudovej hudby, remesiel, tradičných jedál, krojov, umenia a na prinavrátenie našej histórie pre všetky vekové kategórie. Spolupracujeme s regiónmi, v ktorých je folklór stále aktívny, vdychujeme život tradíciámšírime ich krásu po svete i po rodnej zemi.

Slovensko je malou krajinou s bohatou kultúrnou históriou. V našej vlasti máme jedinečný kultúrny poklad, ktorý si musíme chrániť. Apovka a Mamovka sa raz stretli a povedali si: "Svorne poďme a stvorme zvláštnosť, ktorou si budeme pripomínať zvyky, kultúru a folklór našich predkov." A vravievali: "Synko moj, diovka moja, nezabúdajme na tradície našich starých rodičov." APOVKA MAMOVKA je tu pre nás, aby sa postarala o našu kultúru všestranného poňatia.

Možnosti podpory


Všemožne sa snažíme zachovávať zvyky a tradície našich predkov so všetkým, čo k tomu patrí. Chrániť a uchovávať náš jedinečný kultúrny poklad pre ďalšie generácie nás však stojí nemálo energie a finančných prostriedkov, preto budeme od srdca vďační za každú, hoci aj skromnú finančnú podporu. V mene občianskeho združenia APOVKA MAMOVKA vám ďakujeme!

Transparentný účet: SK03 7500 0000 0040 2709 0307