ÚVOD   |   POMÁHAME   |  ROZVOJ KOMUNÍT  |  VOJANISKO

Vojanisko

Organizácia Vojanisko je kľúčovým pilierom spoločenskej súdržnosti a kultúrneho rozvoja v meste Čadca, prostredníctvom organizovania rôznorodých aktivít a podujatí pre komunitu od roku 2015.

ÚVOD   |   POMÁHAME   |  ROZVOJ KOMUNÍT  |  VOJANISKO

Vojanisko

Organizácia Vojanisko je kľúčovým pilierom spoločenskej súdržnosti a kultúrneho rozvoja v meste Čadca, prostredníctvom organizovania rôznorodých aktivít a podujatí pre komunitu od roku 2015.

OZ Vojanisko | Pomáhame obcianskym zdruzeniam | anosk.sk

Občianske združenie Vojanisko

O združení

Naša organizácia, nazvaná Vojanisko, je OZ, ktorého cieľom je poskytovať spoločenské, kultúrne a rekreačné aktivity pre komunitu v meste Čadca. Od roku 2015 sme usporiadali viacero podujatí a akcií, ktoré prispeli k spoločenskej súdržnosti a zábave v našom meste. Snažíme sa udržiavať kultúrne tradície a život v našom meste, a to prostredníctvom rôznorodých podujatí a aktivít. Sme skupina ľudí, ktorí si zakladajú na budovaní silnej komunity a poskytovaní príležitostí na spoločné stretnutia a zážitky.

Čo je cieľom?

Cieľom organizácie Vojanisko je poskytovať komunitnému prostrediu v meste Čadca širokú škálu spoločenských, kultúrnych a rekreačných aktivít. Naše združenie sa venuje organizovaniu rôznych podujatí, vrátane festivalov, koncertov, športových turnajov, kultúrnych podujatí a vzájomných stretnutí. Snažíme sa podporovať sociálnu súdržnosť v meste a poskytovať príležitosti na vzájomné stretnutia, zábavu a posilňovanie kultúrnych tradícií a hodnôt v našej komunite. Za ten čas sme už dosiahli mnoho úspechov v organizovaní rôznych podujatí, ktoré prispeli k rozvoju a pestrému životu v meste.

Možnosti podpory

Organizáciu Vojanisko je možné podporiť viacerými spôsobmi. Najčastejšie formy podpory zahŕňajú finančnú pomoc, kde môžu jednotlivci alebo firmy prispieť finančnými prostriedkami na organizáciu podujatí a akcií. Okrem toho môžu prispieť aj materiálnou podporou, či už v podobe darov materiálov potrebných na organizovanie podujatí alebo poskytnutím miesta na konanie akcií.

Ďalšou formou podpory je dobrovoľnícka činnosť, kde môžu ľudia venovať svoj čas a energiu na organizovanie a realizáciu podujatí. Taktiež je možné podporiť organizáciu aj inou formou angažovanosti, napríklad zdieľaním informácií o našich podujatiach, šírením osvetovej činnosti alebo poskytnutím partnerského alebo mediálneho pokrytia. Každý druh podpory prispieva k rozvoju a udržateľnosti našich aktivít a k posilneniu spoločenskej súdržnosti v našej komunite.

Transparentný účet: SK07 0200 0000 0048 6896 2157