ÚVOD   |   POMÁHAME   |   EKOLÓGIA   |   STROMY ZDRAVIA

Stromy zdravia

Občianske združenie Stromy zdravia vzniklo v roku 2019 a od začiatku realizuje verejnoprospešné projekty zamerané na pomoc nielen prírode, ale aj ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím.

ÚVOD   |   POMÁHAME   |   EKOLÓGIA   |   STROMY ZDRAVIA

Stromy zdravia

Občianske združenie Stromy zdravia vzniklo v roku 2019 a od začiatku realizuje verejnoprospešné projekty zamerané na pomoc nielen prírode, ale aj ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím.

OZ Stromy Zdravia | Pomáhame obcianskym zdruzeniam | anosk.sk

Občianske združenie Stromy zdravia

O združení

Občianske združenie Stromy zdravia vzniklo v roku 2019 a od začiatku realizuje verejnoprospešné projekty zamerané na pomoc nielen prírode, ale aj ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím.

Pôsobí na území celého Slovenska a v súčasnosti sa primárne zameriava na aktivity spojené s vysádzaním stromčekov a stromov, upratovanie lesov, čistenie okolia vodných tokov, riek či jazier smerujúc k medzinárodnému pôsobeniu ochrany prírody a zároveň pomoci ľuďom v núdzi.

Občianske združenie Stromy zdravia pomáha ťažko zdravotne postihnutým osobám finančným príspevkom na kúpu zdravotníckych pomôcok a rehabilitačných pobytov pre zlepšenie ich zdravotného stavu či už po fyzickej, tak aj psychickej stránke.

Čo je cieľom?

Zdravie pre deti a budúce generácie je náš spoločný cieľ. Ako sa združenie Stromy zdravia snaží tento cieľ naplniť? Aktívne poukazuje na problematiku nadmerného ťaženia v našich lesoch či znečisťovania prírody odpadom, pracuje tiež na vysádzaní stromčekov v lesných oblastiach a taktiež na vysádzaní ovocných stromov v blízkosti miest a obcí, aby mali ľudia možnosť konzumovať zdravé plody dopestované na Slovensku. Táto činnosť má zabezpečiť ďalším generáciám možnosť zdravšie sa stravovať a byť tak čiastočne aj sebestační v tejto oblasti (keďže rastúca krivka dovážaného chemického ovocia na Slovensko stále stúpa). Cieľom združenia je tiež pomáhať zdravotne ťažko posihnutým ľuďom - finančnými príspevkami na kúpu zdravotníckych pomôcok a rehabilitačných pobytov.

Stromy zdravia budú sadené na priestranstvách, ktoré budú verejnosti prístupné, aby si všetci mohli kedykoľvek odtrhnúť čerstvé ovocie. Stromy zdravia budú na pozemkoch miest a obcí, či povodí riek a jazier a budú zmluvne ošetrené tak, aby boli vždy prístupné verejnosti po celú ich dobu života. Dobrovoľníci združenia sa budú o tieto stromy adekvátne starať a plody stromov budú vždy zadarmo pre občanov. Združenie má záujem nakúpiť a posadiť tisíce stromčekov - zamerať sa hlavne na neskoré a škrupinovité odrody. Sadiť sa bude v každom regióne na Slovensku, aby boli ľudia zdravší a príroda rozmanitejšia. 

Presne preto Občianske združenie Stromy zdravia vzniklo a potrebuje aj vašu pomoc.

Možnosti podpory

Zapojiť a pridať sa môžete kedykoľvek, keď rovnako cítite, že to, čo robíme, je nesmierne dôležité. Je naším poslaním starať sa o Zem a ľudí, lebo len tak máme šancu stať sa skutočnými ľuďmi, ktorí si zaslúžia na tejto planéte žiť. Združenie Stromy zdravia môžete podporiť tiež finančne - jednorázovo či pravidelne. 

V mene občianskeho združenia Stromy zdravia vopred ďakujeme za každú vašu pomoc a podporu.

Transparentný účet: SK58 0900 0000 0051 6504 8363