ÚVOD   |   ČLÁNKY   |   AKO DAROVAŤ 2% Z DANE - ZAMESTNANEC

Ako darovať 2% z dane pokiaľ ste zamestnanec?

Podáva za vás daňové priznanie váš zamestnávateľ? Tu je jednoduchý návod na to, ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať 2% z dane pre mimovládnu neziskovú organizáciu.

Ako darovať 2% z dane pokiaľ ste zamestnanec?

Podáva za vás daňové priznanie váš zamestnávateľ? Tu je jednoduchý návod na to, ako postupovať, ak ste sa rozhodli venovať 2% z dane pre mimovládnu neziskovú organizáciu.

Ako postupovať?

Je to jednoduché, stačí postupovať podľa týchto krokov

1.

Požiadajte do 15. 2. 2023

Termín, do ktorého požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2.

Potvrdenie o zaplatení dane

Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3.

Vypočítajte

Z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte:

2% z vašej zaplatenej dane - ak ste zamestnancom

Vzorec na výpočet 2 % je ( Výška dane / 100 ) x 2

3.

Vypočítajte

Z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte:

2% z vašej zaplatenej dane - ak ste zamestnancom

Vzorec na výpočet 2 % je ( Výška dane / 100 ) x 2

4.

Vyhlásenie

Do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb doplňte vaše osobné údaje, výšku dane, vypočítanú výšku sumy 2%, IČO a názov organizácie, ktorej darujete 2% z dane. 

5.

Doručte tlačivo na daňový úrad

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane doručte na daňový úrad pod ktorý patríte v miesto svojho trvalého pobytu.

6.

Hotovo

Po doručení dokumentov prevedie daňový úrad vaše 2% z dane organizácii najneskôr do 90 dní.